By Jānis Ziediņš, 11 years and 9 months ago

ELAG 2007

Šodien esmu ieradies Barselonā, Spānijā, uz ikgadējo ELAG rīkoto semināru, kura temats ir «Library 2.0». Seminārs notiks trīs dienas, no 9. līdz 11.maijam, un šajā laikā centīšos jūs informēt par aktualitātēm.

ELAG (European Library Automation Group) ir Eiropas Bibliotēku Automatizācijas grupa, ar mērķi rīkot ikgadējas tikšanās. ELAG semināru uzdevums ir padziļinātas diskusijas par dažādiem bibliotēku automatizācijas jautājumiem, informācijas apmaiņa par idejām un pieredzi. Semināri katru gadu notiek citā vietā, un tiem katru reizi ir savs temats, lai gan darba grupām populārākas tēmas ik gadu nemainās. Būtiskākā lieta, kas šo semināru atšķir no citiem, ir tā, ka dalībnieki piesakās dažādās darba grupās, kas iepriekš jau ir paziņotas semināra mājas lapā. Tēmas parasti ir ap 10, un līdz ar to vidējais dalībnieku skaits ir sākot no 10 cilvēkiem mazākajās grupās, līdz pat 20 populārākajās. Semināra gaita tiek organizēta tādā veidā, ka pirmajā un otrajā dienā ir pāris prezentācijas par dažādām tēmām, taču lielāko laiku dalībnieki pavada darba grupās. Pasākuma noslēdzošajā dienā katra darba grupa prezentē savas tēmas pārskatu, problemātiku un ieteikumus.

Šādā seminārā man ir iespēja piedalīties trešo reizi. Iepriekšējie semināri notika Ženēvā, Šveicē 2005.gadā un Bukarestē, Rumānijā 2006.gadā. Abas reizes piedalījos darba grupās par Google, meklētājiem un to ietekmi uz bibliotēku informāciju. Viena no lielākajām problēmām, kas tika akcentēta, ir tā, ka lietotāji informāciju visbiežāk meklē lielajos meklētājos, nevis savos lokālajos bbliotēku elektroniskajos katalogos, līdz ar to informācija par bibliotēkā pieejamo nav atrodama. Šo tēmu gan mēģināšu sīkāk apskatīt kādā no nākamajiem ierakstiem.

Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem esmu pieteicies darba grupā «Library 2.0: what is in a name?». Latvijā šis termins «Bibliotēka 2.0» vēl nav guvis popularitāti kā tas jau ir citur pasaulē, tāpēc ar dalību šajā darba grupā mēģināšu viest skaidrību ko tas var dot Latvijas bibliotēkām, un kāds labums no tā var būt tieši bibliotēku lietotājiem. Turpmākajās dienās vairāk.

No comments

Be the first to write a comment on this post.

Write a comment

If you want to add your comment on this post, simply fill out the next form:

* Required fields

You can use these XHTML tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>.

No trackbacks

To notify a mention on this post in your blog, enable automated notification (Options > Discussion in WordPress) or specify this trackback url: http://​www.b20.lv/​2007/​05/​08/​elag-2007/​trackback/