By Jānis Ziediņš, 11 years and 9 months ago

ELAG 2007: Pirmā diena

Ar šo ierakstu turpinu jūs informēt par dalību ELAG 2007 seminārā.

Barselonas universitāte

Barselonas universitāte

Šīs dienas programmā bija 6 prezentācijas un pārējais laiks tika atvēlēts darba grupām. Kā jau iepriekšējā ierakstā minēju, esmu pieteicies darba grupā Nr.5 „Library 2.0: what is a name?» . Mūsu vadītājs Ole Husby (Norvēģija) no BIBSYS jau februāra mēnesī ir izveidojis blogu, kurā tiek atspoguļotas darba grupas aktivitātes un cita informācija saistībā ar tēmu Library 2.0. Bloga adrese ir http://ws5e.wordpress.com.


Diskusiju sākumā dalībnieki iepazīstināja parējos ar sevi, kā arī pastāstīja kāpēc ir pieteikušies tieši šajā darba grupā. Jāmin, ka lielākoties visur par Bibliotēka 2.0 kā terminu runā, taču reāla darbība nenotiek. Pārrunājot šo problēmu, piepildās paredzējums, ka tas ir tā iemesla dēļ, ka nav skaidrs kā tieši Bibliotēka 2.0 „izskatās». Definīcijas veidošana bija, un arī rīt būs galvenais uzdevums. Papildus apskatījām dažādus piemērus - Flickr, YouTube, WorldCat FictionFinder, WorldCat Identities, Librarything. Minētie piemēri atbilst Web 2.0 definīcijai, un tie ir servisi, kuros saturu veido interneta lietotāji.

Ļoti būtisks jautājums ir – vai mums (gan lietotājiem, gan bibliotēkāriem) to (Bibliotēka 2.0) vajag? Kā iespējamās izmaiņas mūs ietekmēs? Vai bibliotekāri spēs piemēroties gan tehnoloģiskajām izmaiņām, gan arī mainīt domāšanu? Bibliotēka 2.0 nekādi nevarēs izdzīvot bez Bibliotekāra 2.0. Izlasiet manifestu. Vai jūs tam piekrītat?

Thomas Hickey

Thomas Hickey (ASV) no OCLC prezentē WorldCat Identities BETA.

Apskatot prezentācijas, manuprāt, interesantākās šodien bija:

Amazon: complement or competition to libraries? / M. Zumer (University of Ljubljana).

Autore pārskatīja pētījumu par bibliotēku elektronisko katalogu izmantošanu, kura rezultāts apstiprināja jau iepriekš zināmo informāciju, ka gala lietotājiem šie katalogi ir neērti lietošanā. Pēc pētījuma datiem, katalogiem nepieciešams:

  1. būt vienkāršiem
  2. jābūt tiešai pieejai resursiem
  3. sakārtot rezultātus pēc svarīguma
  4. jābūt palīdzībai ar neveiksmīgiem meklēšanas vārdiem
  5. ērtai pārlūkošanai/navigācijai
  6. liela skaita rezultātu sakārtošana pēc nozīmīguma

Pētījumā tiek noskaidrots, ka daudzi lietotāji OPAC vietā izmanto Amazon (nedomāju, ka tas ir attiecināms uz lietotājiem no Latvijas) meklēšanas sistēmu, lai atkal atgriezeniski piekļūtu savas bibliotēkas rezultātiem. Kā viens no galvenajiem ieteikumiem ir analizēt, kuri no servisiem ir nepieciešami, un kā tos var ieviest bibliotēku sistēmu servisos.

Otra no prezentācijām, kas likās nozīmīga - Accessing library material via Google and other websites / J. Gatenby (OCLC PICA, Leiden).

Prezentācijā uzsvars likts uz WorldCat attīstību, un tā popularitātes palielināšanos. Tas gan nebūtu iespējams bez lielāko meklētāju Google, Yahoo un MSN iniciatīvām sākt „ importēt» bibliotēku katalogu informāciju savās datubāzēs. Šajā brīdī rodas atgriezeniskā saite – lietotājs meklē informāciju meklētājā, atrod, un saite aizved atpakaļ uz tuvāko bibliotēkas elektronisko katalogu, kurā jau ir iespējams grāmatu rezervēt un pasūtīt. Vēl kā papildus pozītīvais tiek minēta bibliotēku informācijas pieejamība aizvien lielākam lietotāju skaitam.

Jāpiebilst, ka Latvijas elektroniskais kopkatalogs vēl šobrīd nav pieejams ne caur Google Scholar, ne kādu citu meklētāju.

No comments

Be the first to write a comment on this post.

Write a comment

If you want to add your comment on this post, simply fill out the next form:

* Required fields

You can use these XHTML tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>.

No trackbacks

To notify a mention on this post in your blog, enable automated notification (Options > Discussion in WordPress) or specify this trackback url: http://​www.b20.lv/​2007/​05/​10/​elag-2007-pirma-diena/​trackback/