By Jānis Ziediņš, 11 years and 9 months ago

ELAG 2007: Trešā diena

ELAG semināra noslēdzošajā dienā darba grupas prezentē iepriekšējo divu dienu laikā paveikto.

Iepriekšējos ierakstos jau daļēji mēģināju aprakstīt Bibliotēka 2.0 problemātiku un jautājumus ar kuriem saskārāmies.Taču faktiski arī darba grupas kopsavilkums nerada šo jautājumu daudz skaidrāku, bet dod skaidrojumu, un iespēju veidot savu viedokli.

Prezentācija pieejama šeit: Nepabeigtās piezīmes. Library 2.0, ELAG 2007 (.ppt, angļu val).

Manuprāt, ļoti labs komentārs ir izdevies Ere Maijala darba grupas blogā.

Ceru, ka ar laiku šis termins Bibliotēka 2.0 vienkārši pazudīs, un nākotnē visas tās lietas, par ko mēs šodien runājam, būs jau integrētas mūsu sistēmās, darbības politikā u.t.t, līdz ar to tas nebūs jāizdala atsevišķi.

Galvenās prioritātes nākotnē:

  1. Veicināt bibliotēku informācijas sistēmu servisu mijiedarbību ar „citām vidēm*»
  2. Būt klāt šajās vidēs
  3. Apgādāt šīs vides

* „citas vides» = rīki, kas nav tradicionālie bibliotēku interfeisi (OPAC, portāli, u.c.)

Technorati Tags: , , ,

No comments

Be the first to write a comment on this post.

Write a comment

If you want to add your comment on this post, simply fill out the next form:

* Required fields

You can use these XHTML tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>.

No trackbacks

To notify a mention on this post in your blog, enable automated notification (Options > Discussion in WordPress) or specify this trackback url: http://​www.b20.lv/​2007/​05/​14/​elag-2007-tresa-diena/​trackback/