By Jānis Ziediņš, 11 years and 9 months ago

Eiropas bibliotēka v1.5

18.maijā atjaunots Eiropas bibliotēkas portāls.

The European Library

Jaunumi no sākumlapas:

  • Vienkāršota navigācijas izvēlne
  • Plašāks Virtuālās klaviatūras atbalsts
  • Lapas ielādes uzlabojumi
  • Jauni mini-meklēšanas lodziņa izkārtojumi
  • Biežāk uzdotie jautājumu angļu valodā

Papildus šīm izmaiņām, portāls ir papildināts ar jaunu saturu no Polijas, Dānijas, Horvātijas, Portugāles katalogiem, datubāzēm un kolekcijām.


Latvijas Nacionālā bibliotēka Eiropas bibliotēkas portālā piedalās ar:

Latvijas laikraksti *
Vairāk kā 80 Latvijas laikrakstu nosaukumu, kas izdoti no 1886. līdz 1956. gadam, pilnie teksti. Dati PDF formātā, latviešu, vācu, latgaliešu un krievu valodās.

Plakāts Latvijā *
Plakātu, kas izdoti no 1899. līdz 2000. gadam, kolekcija

Karšu kolekcija *
128 karšu kolekcija par Latviju, Livoniju, Poliju, Baltijas jūru no 1500. līdz 1800. gadam

Monogrāfiju un periodisko izdevumu datubāze
Nacionālās bibliogrāfijas monogrāfiju un turpinājumizdevumu datu bāze. Informācija par Latvijā izdotajām grāmatām un periodiku. Latvijā izdoto grāmatu apraksti, sākot no 1937.g., turpinājumizdevumu apraksti, sākot no 2000.g. Āpus Latvijas izdoto grāmatu par Latviju un latviešiem apraksti, sākot no 1991.g.

Nacionālās bibliogrāfijas analītikas datubāze
Datubāze satur metainformāciju par rakstiem no Latvijā publicētajiem sērijizdevumiem (laikrakstiem, žurnāliem). Informācija par periodu no 1991. gada. Vairāk kā 1.382.000 ierakstu. Saite ar «Lursoft» laikrakstu pilnteksta datubāzi.

Reto grāmatu un rokrakstu nodaļas kolekcija
Reto grāmatu un rokrakstu nodaļas kolekcija. Vairāk kā 5600 ierakstu

Latvijas Nacionālās bibliotēkas katalogs
Latvijas Nacionālās bibliotēkas elektroniskais katalogs. LNB fondu bibliogrāfiskie apraksti sākot no 1996. gada. Vairāk kā 110.000 ierakstu vairāk kā 50 dažādās valodās.

Portretu datubāze *
Vairāk kā 2200 portretu kolekcija (līdz 1914. gadam) no Latvijas Nacionālāa bibliotēkas un Latvijas Valsts Vēstures arhīva fondiem.

Ar * apzīmētajās kolekcijās šobrīd meklēšanu caur Eiropas bibliotēkas portālu nav iespējams veikt.

Technorati Tags: , , ,

No comments

Be the first to write a comment on this post.

Write a comment

If you want to add your comment on this post, simply fill out the next form:

* Required fields

You can use these XHTML tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>.

No trackbacks

To notify a mention on this post in your blog, enable automated notification (Options > Discussion in WordPress) or specify this trackback url: http://​www.b20.lv/​2007/​05/​21/​eiropas-biblioteka-v15/​trackback/