By Jānis Ziediņš, 11 years and 8 months ago

Dalība bibliotēku direktoru pavasara sanāksmē

25.maijā piedalījos Latvijas zinātnisko, speciālo un publisko bibliotēku direktoru 2007.gada pavasara sanāksmē ar prezentāciju par Latvijas bibliotēku portālu.

Šajā prezentācijā stāstīju par Valsts vienotā bibliotēku portāla mērķi, funkcionalitāti, lietotājiem, finansējumu, kā arī tā ieviešanu.

Par tehnoloģisko vairāk stāstīja Rems Grinšteins, TietoEnator Alise Microsoft produktu nodaļas vadītājs, un informāciju par portāla plānoto saturu sniedza Anna Mauliņa, LNB BAI vadītāja.


Citas prezentācijas:

Ko var un ko nevar atrast bibliotēku mājas lapās: analītisks ieskats / Ivars Indāns, LNB tehniskais direktors

  • Pozitīvi - salīdzinot ar 2005.gadu mainījusies satura kvalitāte
  • Bibliotēku mājas lapu skaita pieaugums
  • LNB mājas lapas apmeklētāju skaita pieaugums atbilstošs interneta lietotāju skaita pieaugumam (ar sezonālām krituma / pieauguma tendencēm)
  • Negatīvi vērtējams daudzvalodības trūkums mājas lapās

Interneta bibliotēkas: plaģiātisms, autortiesības, cenzūra / Agris Špīss, LNB Informācijas tehnoloģiju departamenta nodaļas vadītājs

  • Interneta bibliotēkas definīcijas trūkums - dažādi uzskati
  • Vai Google arī ir interneta bibliotēka?
  • Autortiesības - būtiska problēma materiālu pieejamībai (books.google.com, gutenberg.org)
  • Atlants.lv - vienīgā interneta bibliotēkā Latvijā, reģistrēta Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā
  • Biznesa intereses pret kvalitāti
  • kvantitāte | kvalitāte: dažādas akcijas, kas veicina nekvalitatīvu, liela skaita darba pieplūdumu

Technorati Tags: , , , , ,

No comments

Be the first to write a comment on this post.

Write a comment

If you want to add your comment on this post, simply fill out the next form:

* Required fields

You can use these XHTML tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>.

No trackbacks

To notify a mention on this post in your blog, enable automated notification (Options > Discussion in WordPress) or specify this trackback url: http://​www.b20.lv/​2007/​05/​28/​daliba-biblioteku-direktoru-pavasara-sanaksme/​trackback/