By Jānis Ziediņš, 11 years and 8 months ago

E-paraksts bibliotekāriem

Latvijas blogsfērā periodiski uzvirmo kaislības (pods.lv, elietas.wordpress.com) par e-paraksta ieviešanas un lietojumības problēmām. E-parakstu personīgi vēl neesmu iegādājies, un neviens to arī man nav piešķīris, tāpēc šobrīd nevarēšu komentēt tā izmantošanas ērtību.

Taču, manuprāt, būtiski ir tas, ka Valsts sekretāru sanāksmē 31. maijā tika izsludināts Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta izstrādātais koncepcijas „Par droša elektroniskā paraksta finansēšanu atsevišķās iedzīvotāju mērķa grupās» projekts.

Sekretariāts atbalsta piedāvātā risinājuma B variantu, kurā drošs e‑paraksts tiek finansēts no valsts budžeta 50% apmērā ārstiem, skolotājiem un bibliotekāriem.

Tas nozīmē, ka izsniegto e-parakstu skaits noteikti būtiski palielināsies, kas ir pozitīvi, taču ir šaubas par tā izmantošanas skaita zīmīgu palielināšanos. Diemžēl lietotāji pret jaunu tehnoloģiju ieviešanu ir kūtri, un nevēlas arvien vairāk palielināt savu zināšanu bagāžu jau tā piesātinātajā informācijas laikmetā.

Technorati Tags: , ,

No comments

Be the first to write a comment on this post.

Write a comment

If you want to add your comment on this post, simply fill out the next form:

* Required fields

You can use these XHTML tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>.

No trackbacks

To notify a mention on this post in your blog, enable automated notification (Options > Discussion in WordPress) or specify this trackback url: http://​www.b20.lv/​2007/​06/​14/​e-paraksts-bibliotekariem/​trackback/