By Jānis Ziediņš, 11 years and 7 months ago

Kultūras kartes prezentācija OECD ekspertiem

10.jūlijā piedalījos Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas (RAPLM) un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) organizētajā ekspertu diskusijās.

Tikšanās laikā stāstīju par Valsts aģentūras «Kultūras informācijas sistēmas» īstenoto Latvijas digitālās kultūras kartes projektu un tā nozīmi Kultūras ministrijas darbā.

Ekspertu vizīti Latvijā organizē RAPLM, kas ir OECD LEED projekta dalībniece un Latvijas vadošā attīstības plānošanas politikas iestāde.

http://www.raplm.gov.lv/lat/informacija/Presei/?doc=7299

Technorati Tags: , , , ,

No comments

Be the first to write a comment on this post.

Write a comment

If you want to add your comment on this post, simply fill out the next form:

* Required fields

You can use these XHTML tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>.

No trackbacks

To notify a mention on this post in your blog, enable automated notification (Options > Discussion in WordPress) or specify this trackback url: http://​www.b20.lv/​2007/​07/​10/​kulturas-kartes-prezentacija-oecd-ekspertiem/​trackback/