By Jānis Ziediņš, 12 years ago

Bibliotēku katalogi internetā un piekļuve tiem

Izmantojam Google meklēšanu «ALISE katalogs alise3i», kā rezultātā atrodam visas bibliotēkas (vai citas iestādes), kas izmanto bibliotēku informācijas sistēmu ALISE ar internetā pieejamu katalogu.

Problēma ļoti uzskatāmi redzama meklēšanas rezultātu sarakstā:

IS Alise Google

Visiem katalogiem ir pilnīgi vienāds <title>A L I S E</title>. Tas nozīmē to, ka ir grūtāk atrast konkrētas bibliotēkas elektronisko katalogu caur meklētājiem, kā arī tādā sarakstā ir sarežītāk identificēt savu bibliotēku.

Otrs trūkums ir sakarīgu DNS vārdu neesamība šiem katalogiem - daudz interneta vietnēs var novērot http://IP_adrese/alise/alise3i.asp kas nozīmē, ka ir nepieciešams zināt bibliotēkas mājas lapas adresi, caur kuru iespējams piekļūt katalogam. Pozitīvie piemēri - katalogs.biblioteka.ventspils.lv vai katalogs.elimbazi.lv

Trešā problēma, kas izriet no otrās - atverot, piemēram, http://katalogs.elimbazi.lv atveras lapa ar uzrakstu «Under Construction». Diemžēl pietrūkst automātiskās paradresācijas uz http://katalogs.elimbazi.lv/alise/alise3i.asp

Atrisinājums augstākminētajām lietām ir vienkāršs, bet vai par to ir domāts?

Technorati Tags: , , , , , ,

No comments

Be the first to write a comment on this post.

Write a comment

If you want to add your comment on this post, simply fill out the next form:

* Required fields

You can use these XHTML tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>.

No trackbacks

To notify a mention on this post in your blog, enable automated notification (Options > Discussion in WordPress) or specify this trackback url: http://​www.b20.lv/​2007/​07/​11/​biblioteku-katalogi-interneta-un-piekluve-tiem/​trackback/