By Jānis Ziediņš, 11 years and 6 months ago

EBSCO datubāzes un RSS

Neilgu laiku atpakaļ EBSCO ieviesis vienkāršotu RSS ziņu lentas izveidi meklējumiem.

EBSCO RSS

Veicot meklējumu datubāzēs ir iespēja nospiest uz «Create alert for this search», kā rezultātā tiek izveidota RSS padeve. Piemēram, RSS padeve meklējumam «Library 2.0» ir http://rss.ebscohost.com/AlertSyndicationService/Syndication.asmx/GetFeed?guid=1085071 To pēc tam var pievienot RSS padevju lasītājiem, un sekot līdzi meklējuma izmaiņām (jaunumiem) neapmeklējot EBSCO tīmekļa vietni.

EBSCO RSS

EBSCO pilnteksta datubāzes ir pieejamas 46 Latvijas bibliotēkās (arī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, Latvijas universitātes bibliotēkā), un jebkurš bibliotēkā reģistrēts lasītājs var saņemt lietotājvārdu un paroli, lai lietotu datubāzes mājās.

Par jaunumu uzzināts The Shifted Librarian blogā.

Technorati Tags: , , , ,

No comments

Be the first to write a comment on this post.

Write a comment

If you want to add your comment on this post, simply fill out the next form:

* Required fields

You can use these XHTML tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>.

No trackbacks

To notify a mention on this post in your blog, enable automated notification (Options > Discussion in WordPress) or specify this trackback url: http://​www.b20.lv/​2007/​08/​14/​ebsco-datubazes-un-rss/​trackback/