By Jānis Ziediņš, 11 years and 6 months ago

Kultūras satura interneta lapu kvalitātes principi

Iepriekšējā ierakstā minēju, ka arī ilgi neko nemainot, tiek sasniegti mērķi - lapas informācija nonāk līdz apmeklētājam. Taču, lai arī tā ir sasniedzama, ir vērts padomāt cik ērti un/vai saprotami tas ir apmeklētājam.

Eiropas Savienībā tiek veidotas dažādas darba grupas, tiek sagatavoti dažādi ieteikumi, un arī likumi, kuri ne vienmēr ir īstenojami. Tomēr reizēm izdodas sasniegt arī labus rezultātus. Un viens no tādiem ir Minerva darba grupas veikums - Kultūras satura interneta lapu kvalitātes principi: rokasgrāmata.

Desmit principi ir adresēti kultūras satura interneta lapām – tām, ko veido muzeji, bibliotēkas, arhīvi un citas kultūras institūcijas. Tomēr šie principi ir pietiekoši vispārīgi, tādēļ tos var izmantot jebkurai interneta lapai. Izskaidrojot kvalitātes principus, uzsvars šajā dokumentā tiek likts uz kultūras jomu, ja vien tas ir piemēroti un piešķir papildus vērtību.

Rokasgrāmata ir iztulkota latviešu valodā, izdota 2005.gadā, taču tā noteikti nav novecojusi, un labas idejas un rekomendācijas var atrast ikviens kultūras iestādes mājas lapas veidotājs.

Kultūras satura interneta lapu kvalitātes principi: rokasgrāmata [.pdf, 530kb] {Save target as..}

Kultūras satura interneta lapas Kvalitātes principi:
caurskatāmība * iedarbīgums * atjaunošana un uzturēšana * pieejamība * atbilstība lietotāju vajadzībām * atsaucīgums * daudzvalodīgums * sadarbības iespējamība * sakārtotība un pārvaldība * satura saglabāšanas nodrošināšana

Technorati Tags: , , , , , ,

No comments

Be the first to write a comment on this post.

Write a comment

If you want to add your comment on this post, simply fill out the next form:

* Required fields

You can use these XHTML tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>.

No trackbacks

To notify a mention on this post in your blog, enable automated notification (Options > Discussion in WordPress) or specify this trackback url: http://​www.b20.lv/​2007/​08/​22/​kulturas-satura-interneta-lapu-kvalitates-principi/​trackback/