By Jānis Ziediņš, 11 years and 5 months ago

Latvijas bibliotēku blogosfēras attīstība

16.augustā Pārlielupes bibliotēka izveidoja pirmo bibliotēkas blogu Latvijā. 2.septembrī tika publiskots jau otrais šīs nozares  blogs - Aizputes bibliotēka (http://aizputesbiblioteka.blogspot.com).

Jāteic, ka Aizputes bibliotēka šobrīd Blogger.com platformu vairāk izmantojusi kā mājas lapas izveidošanas iespēju, nevis bloga platformu, jo, lai arī ir uzskatāmi atdalītas raksta daļas, tās nav veidotas kā unikāls ieraksts. Tādējādi korekti nedarbojas arī RSS iespēja.

Lai arī  bibliotēku blogi šobrīd ir tikai divi (ja neskaita iesaldēto DiBi blogu), domāju, ka attīstība turpināsies - bibliotēkas izmantos šīs jaunās iespējas publicēt dažādu informāciju blogu veidā, ne tikai izmantojot mājas lapas, tā veicinot domu apmaiņu ar lasītāju.

Technorati Tags: , , ,

No comments

Be the first to write a comment on this post.

Write a comment

If you want to add your comment on this post, simply fill out the next form:

* Required fields

You can use these XHTML tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>.

No trackbacks

To notify a mention on this post in your blog, enable automated notification (Options > Discussion in WordPress) or specify this trackback url: http://​www.b20.lv/​2007/​09/​04/​latvijas-biblioteku-blogosferas-attistiba/​trackback/