By Jānis Ziediņš, 11 years and 4 months ago

Kāpēc es atbalstu LNB jaunās ēkas celtniecību

Artis Āre raksta par traci ap Gaismas pili, taču konstruktīvu kritiku nespēj sniegt. Kā pats komentē - plusu neesot. Gaismas pils noliedzēju vienīgie argumenti ir divu būvkompāniju iesniegtie piedāvājumi, kā arī mūžīgā vēlme «visu digititalizēt».

Mēģināšu tomēr sniegt informāciju, kas varētu palīdzēt saprast, kāpēc jauno ēku vajag tagad.

LNB ēkas Rīgā

Šajā kartē var redzēt šī brīža LNB ēku izvietojumu Rīgā. Tās ir septiņās dažādās Rīgas vietās, ar dažādiem juridiskiem ēku īpašniekiem, un ir vecas, pirmskara laika celtnes. Iesaku padomāt par vairāku ēku kopējām uzturēšanas izmaksām, šaurajām telpām darbiniekiem, lasītājiem, grāmatām. Ēkām nepiemīt bibliotēku telpu funkcionalitāte.

Esmu apmeklējis gan Britu bibliotēku (Wikipedia, fakti), gan Berlīnes valsts bibliotēku, un tās ir lielas ēkas, ar plašām telpām un pozitīvu vidi informācijas ieguvei, mācībām, kā arī ļoti intensīvi apmeklētas. Dienas vidū Berlīnes valsts bibliotēka bija cilvēku pārpildīta. Jaunuzceltās Britu bibliotēkas Londonā apmeklējums tikai palielinājās, nevis samazinājās.

After almost unimaginable vicissitudes, the British Library is at last open, and is revealed not only to be an awesome repository of knowledge, but a Gesamtkunstwerk and great public building in its own right.

It is a tough prospect for an architect to have to wait 23 years for the completion of a building, tougher still when this extended period is due not only to the unprecedented scale of the project but to politically conditioned stops and starts which greatly increase costs,(1) and when the whole process is in the public eye, inviting ill-informed remarks on design quality by princes and others.(2)

http://findarticles.com/p/articles/mi_m3575/is_n1216_v203/ai_21026772 (06.1998)

Skaitļi par LNB gada laikā:

 • Apmeklējums: 221 388
 • Lasītāju skaits: 55 935
 • Izsniegumu skaits: 1 681 691
 • Jaunieguvumu skaits: 63 269

Krājums:

 • Bibliotēkas krājums: 4 044 168
 • Grāmatas: 1 988 257
 • Periodiskie izdevumi: 818 609
 • Audiovizuālie dokumenti: 63 299
 • Mikroformas: 113 362
 • Kartogrāfiskie izdevumi: 19 624
 • Nošizdevumi: 217 161
 • Attēlizdevumi: 213 893
 • Elektroniskie dokumenti: 563 149
 • Rokraksti: 1 528
 • Nepublicētie materiāli: 23 145
 • Krājums - pārējie dokumenti: 22 141

Izcēlumos ir ļoti labi redzams, kāda ir LNB nozīme gan lasītāju apkalpošanā, gan grāmatu glabāšanā.

Mīti par digitalizēšanu

Vislielākais mīts un uzskats, kas tiek kultivēts no IT cilvēku puses (un ne tikai) ir, ka visu vajag digitalizēt, un visam jābūt pieejamam internetā.

Pirmkārt, visu nemaz nav iespējams digitalizēt.

Otrkārt, digitalizācija ir līdzeklis kultūras mantojuma saglabāšanai, un plašākas pieejamības veicināšanai, bet ne fizisko grāmatu aizvietotājs.

Treškārt, pat ja internets būs pieejams visiem, neiespējami, ka cilvēki gribēs lasīt grāmatas datora ekrānā. Vai Tu vari iedomāties sevi lasām M. Mičelas «Vējiem līdzi» 19'' monitorā? Manuprāt, ikdienā tiek pavadītas daudz stundas sēžot pie datora, kas nekādi nevar veicināt iespējamību vēl lasīt daiļliteratūru. Piekrītu, ka vajag katalogus, kuros var atrast informāciju par to, kur un kad grāmata ir pieejama, bet faktiski tas šobrīd jau tiek nodrošināts.

Gaismas pils

Atbildes uz jautājumiem, variet lasīt www.gaismaspils.lv BUJ sadaļā.

LNB jaunās ēkas celtniecības atbalstam paraksties www.gaisma.lv

Technorati Tags: , , , , , , , ,

No comments

Be the first to write a comment on this post.

Write a comment

If you want to add your comment on this post, simply fill out the next form:

* Required fields

You can use these XHTML tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>.

No trackbacks

To notify a mention on this post in your blog, enable automated notification (Options > Discussion in WordPress) or specify this trackback url: http://​www.b20.lv/​2007/​09/​26/​kapec-es-atbalstu-lnb-jaunas-ekas-celtniecibu/​trackback/