By Jānis Ziediņš, 11 years and 4 months ago

Notiks seminārs «Kultūras mantojums digitālā vidē»

2007.gada 30.oktobrī Rīgas Vēstures un kuģniecības muzejā notiks MinervaEC nacionālais seminārs «Kultūras mantojums digitālā vidē». Semināru rīko MinervaEC sadarbības partneris Latvijā valsts aģentūra „Kultūras informācijas sistēmas».

Šajā seminārā uztāšos ar prezentāciju par projektu «Latvijas digitālā kultūras karte».

Vēl uzstāsies:

• eContentplus programmas prezentācija
Inese Betaga, eContentplus programmas Latvijas Nacionālā kontaktpunkta (NCP) pārstāve

• MinervaEC projekts
Antonella Fresa, projekta koordinatore

• Nacionālie kultūras un atmiņas institūciju digitalizācijas projekti
Armands Magone, v/a „Kultūras informācijas sistēmas» direktors

• LNB Digitālās bibliotēkas pilotprojekts „Jāzeps Vītols»
Artūrs Žogla, Latvijas Nacionālās bibliotēkas LNB Informatīvo sistēmu projektētājs

• Projekts „Latvijas digitālā kultūras karte»
Jānis Ziediņš, v/a „Kultūras informācijas sistēmas» sistēmu inženieris

Dace Grigorjeva, LR Kultūras ministrijas Reģionālās kultūrpolitikas nodaļas vadītāja

• Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas digitalizācijas projekti
Valdis Mazulis, Latvijas Akadēmiskā bibliotēkas direktora vietnieks krājuma digitalizācijas jautājumos

• Krājuma digitalizācija Rakstniecības, teātra un mūzikas muzejā
Anna Egliena, Rakstniecības, teātra un mūzikas muzeja galvenā krājuma glabātāja

• Digitalizācijas projekts „Raduraksti»
Gunārs Mediņš, Latvijas Valsts vēstures arhīva direktora vietnieks

• Prezentācija „Vēsture, pieminekļi, mūsu dzīve»
Inta Kaņepāja, Latvijas Kinofotofonodokumentu arhīva direktore

• Latviešu filmu digitalizācija un Rīgas Kinomuzeja datu bāze
Ilze Gailīte-Holmberga, Nacionālā Kinocentra direktore

• Vizuāli tehniskie risinājumi Latvijas muzejiem
Jānis Mitrēvics, Dd laboratory direktors un radošais direktors

• Latviešu folkloras krātuves audio kolekcija
Aldis Pūtelis, Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta asistents

• Projekts „DigiCult Museen Shleswig Holstein» («DigiCult Muzeji Šlēzvigā Holšteinā»)
Lītgers Landvērs (Lütger Landwehr), projekta vadītājs
Frauke Rēdere (Frauke Rehder), projekta vadītāja vietniece

Semināram var reģistrēties adresē http://reg.kis.gov.lv/20071030minerva

Technorati Tags: , , , ,

No comments

Be the first to write a comment on this post.

Write a comment

If you want to add your comment on this post, simply fill out the next form:

* Required fields

You can use these XHTML tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>.

No trackbacks

To notify a mention on this post in your blog, enable automated notification (Options > Discussion in WordPress) or specify this trackback url: http://​www.b20.lv/​2007/​10/​08/​notiks-seminars-kulturas-mantojums-digitala-vide/​trackback/