By Jānis Ziediņš, 11 years and 4 months ago

Publiskots Latvijas bibliotēku portāls

Šodien, 19.oktobrī publiskots Latvijas bibliotēku portāls www.biblioteka.lv.

Latvijas bibliotēku portāls

Bibliotēku portāla mērķis ir nodrošināt vienotu elektronisku informācijas telpu starp bibliotēkām, to darbiniekiem un lasītājiem. Tajā pieejama plaša informācija par bibliotēku nozari un Latvijas bibliotēkām. Reģistrētiem lietotājiem, kas ir  bibliotēku darbinieki, pieejamas diskusijas, tā veidojot profesionālo darba vidi.

Portālu izstrādāja TietoEnator Alise, tas darbojas uz Sharepoint Server 2007 bāzes. Sistēmas tehniskie uzturētāji V/a Kultūras informācijas sistēmas, un portāla saturs ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas pārziņā.

Ziņu sadaļas RSS padeves adrese: http://feeds.feedburner.com/LatvijasBibliotekuPortals

Jāmin, ka portāls pieejams gan pēc adreses www.biblioteka.lv gan arī www.library.lv

Technorati Tags: , , , ,

No comments

Be the first to write a comment on this post.

Write a comment

If you want to add your comment on this post, simply fill out the next form:

* Required fields

You can use these XHTML tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>.

No trackbacks

To notify a mention on this post in your blog, enable automated notification (Options > Discussion in WordPress) or specify this trackback url: http://​www.b20.lv/​2007/​10/​19/​publiskots-latvijas-biblioteku-portals/​trackback/