By Jānis Ziediņš, 11 years and 3 months ago

Infobib.de publicē rakstu par Latvijas bibliotēku blogosfēru

Infobib.de ir blogs vācu valodā par bibliotēkām un informācijas tehnoloģijām. Oktobra sākumā saņēmu interesantu e-pastu no vienas no autorēm ar aicinājumu piedalīties projektā «LibWorld», kuram atsaucos.

As announced the Infobib team uses the World Book and Copyright Day as an opportunity to start an experiment. The idea was to call bloggers from all over the world to give a review about the biblioblogosphere in their country and to post these guest articles in regular intervals at Infobib. That way we want to find out, how easy international cooperation can be.

http://infobib.de/blog/2007/04/23/libworld-an-introduction/

LibWorld ir publikāciju projekts, kura laikā plānots, ka autori no dažādām pasaules valstīm raksta par bibliotēku blogiem. Šobrīd jau var iepazīties ar informāciju par 22 valstīm.

Savā publikācijā par Latvijas bibliotēku blogiem informēju gan par savu, gan par Pārlielupes bibliotēkas, kā arī par Ingas Marriottas Mācību blogu. Jādomā, ka šajā laikā pēc gada varēšu pastāstīt jau daudz vairāk.

Ar rakstu var iepazīties šeit: infobib.de/blog/2007/10/22/libworld-latvia

Technorati Tags: , , , , ,

No comments

Be the first to write a comment on this post.

Write a comment

If you want to add your comment on this post, simply fill out the next form:

* Required fields

You can use these XHTML tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>.

No trackbacks

To notify a mention on this post in your blog, enable automated notification (Options > Discussion in WordPress) or specify this trackback url: http://​www.b20.lv/​2007/​10/​23/​infobibde-publice-rakstu-par-latvijas-biblioteku-blogosferu/​trackback/