By Jānis Ziediņš, 11 years and 3 months ago

Latvijas digitālā bibliotēka top

Piektdien, 19.oktobrī piedalījos kā klausītājs seminārā «Nacionālā digitālā bibliotēka LETONICA: PROCESI, PIEKĻUVE, AUTORTIESĪBAS».

Pāris no tēmām bija saistošas un interesantas. Kā vienu no tām gribētu minēt Ingas Grīnfeldes (LNB Digitālās bibliotēkas vadības nodaļas vadītāja) stāstīto prezentāciju «Vienotu standartu un kvalitātes kritēriju nozīme digitālo bibliotēku veidošanā: Ciparotāja rokasgrāmata». Būtiskākie no jautājumiem - vienoti standarti, pareiza materiālu digitalizēšana, datu apmaiņas protokoli - ar šo problēmjautājumu apguvi jebkurš var iepazīties izlasot Ciparotāja rokasgrāmatu PDF formātā.

Otra tēma, kas mani ļoti interesēja, bija par Digitālās bibliotēkas (DOM) arhitektūras uzbūvi, ko prezentēja Emīls Klotiņš (LNB direktora vietnieks, IT departamenta direktors) .

Emīls Klotiņš

Prezentācijā tika apskatīta DOM arhitektūra - datu ievietošana (Ingest), failu glabāšana (Storage), un piekļuve tiem (Access).

Dažas atziņas:

  • Iesūtītie objekti nekad netiek dzēsti
  • Datu glabātuvē tiek nodrošināta piekļuves kontrole, versiju kontrole.
  • Piekļuve tiek nodrošināta dažādos līmeņos - saskarnes (www, OAI/PMH), iespēja reģistrēties kā lietotājam, un veidot savas kolekcijas

Uzspiežot uz sīktēla, variet apskatīt DOM sistēmas kopējo uzbūvi. Ar shēmu laipni padalījās Agris Špīss (LNB).
DOM sistēmas uzbūve

Visas prezentācijas PDF formātā var apskatīt: www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/Pielikumi/konferences/20071019/20071019-sem

Starp citu,

Ir sākts apjomīgs kultūras un izglītības projekts – Latvijas Nacionālā bibliotēka kopā ar citām Latvijas atmiņas institūcijām izveidos vismaz 2 000 000 digitālu failu, kas ietvers grāmatas, avīzes, žurnālus, kartes, fotogrāfijas, senos rakstus, notis un tamlīdzīgi.

www.tvnet.lv/zinas/latvija/article.php?id=515369

Technorati Tags: , , , , ,

No comments

Be the first to write a comment on this post.

Write a comment

If you want to add your comment on this post, simply fill out the next form:

* Required fields

You can use these XHTML tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>.

No trackbacks

To notify a mention on this post in your blog, enable automated notification (Options > Discussion in WordPress) or specify this trackback url: http://​www.b20.lv/​2007/​10/​25/​latvijas-digitala-biblioteka-top/​trackback/