By Jānis Ziediņš, 11 years and 3 months ago

Uzcel Gaismas pili!

Tieši šāds nosaukums ir jaunai latviešu datorspēlei, kuras darbība notiek Gaismas pilī, iecerētajā jaunajā Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkā.

Spēle ir pirmais mēģinājums interaktīvi, saprotami un saistoši, izmantojot jaunākās tehnoloģijas, iepazīstināt bērnus ar LNB projektu – Gaismas pili un Gaismas tīklu. Datorspēle rada iespēju izglītot un ieinteresēt jauno paaudzi par latviešu folkloru un dažādos laikos rakstīto latviešu autoru literatūru bērniem. Spēle paredzēta pamatskolas bērniem no 6 līdz 15 gadiem, taču būs interesanta jebkura vecuma spēlētājiem.

www.biblioteka.lv/Zinas/Lists/Posts/Post.aspx?ID=56

Spēles stāsts ir interesants, un vietām lielu smaidu izraisošs.

Baltā Māte ir norūpējusies par Latviju un nolemj uzcelt Gaismas pili. Uzbūvējot Gaismas pili varēs palaist Gaismas ģeneratoru, kas radītu Gaismas tīklu pāri visai Latvijai, tad latviešu tautas pašapziņa iegūtu jaunu spēku un kļūtu neiznīcināma...

netgames.apollo.lv/portal/articles/7774

Galvenais varonis stāstā ir skolnieks, kam jāglābj Gaismas pils. Dialogi gan starp galvenām darbojošām personām ir mazliet savdabīgi, kā arī savādā spēles grafika, bet domāju, ka bērniem un skolniekiem varētu patikt :)

Uzcel Gaimas pili!

Iesaku pamēģināt! Instalācijas pakas lejupielāde adresē netgames.apollo.lv/portal/articles/7774

Technorati Tags: , , ,

No comments

Be the first to write a comment on this post.

Write a comment

If you want to add your comment on this post, simply fill out the next form:





* Required fields

You can use these XHTML tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>.

No trackbacks

To notify a mention on this post in your blog, enable automated notification (Options > Discussion in WordPress) or specify this trackback url: http://​www.b20.lv/​2007/​10/​31/​uzcel-gaismas-pili/​trackback/