By Jānis Ziediņš, 11 years and 3 months ago

Bibliotekāriem mācīs lietot e-parakstu

E-me 12.novembrī uzsākta Latvijas bibliotēku darbinieku apmācība e-paraksta lietošanā. Šajās apmācībās zināšanas iegūs aptuveni 1800 bibliotēku darbinieki.

SIA «Corporate Solutions» valdes priekšsēdētājs Aigars Ceruss atzīmē: «Pavisam nesen – šā gada oktobrī – apritēja gads kopš e-paraksta ieviešanas uzsākšanas Latvijā, un bibliotēku darbinieku apmācība ir pirmais nopietnais solis šī pakalpojuma iedzīvināšanā valsts reģionos. Latvijā turpinās reģionālā reforma, un līdz ar tās realizēšanu pieaugs arī valsts un pašvaldību sniegto elektronisko pakalpojumu loma iedzīvotāju apkalpošanā. Bibliotēkāru iegūtās zināšanas par e-paraksta iespējām un pielietojumu spēs sniegt atbalstu iedzīvotājiem šo pakalpojumu lietošanā.»

www.biblioteka.lv/Zinas/Lists/Posts/Post.aspx?ID=107

Jau iepriekš esmu rakstījis par savu pieredzi, taču jāteic, ka šobrīd īpaši aktīvi e-parakstu neizmantoju, lai arī tā lietošana ir ērta un vienkārša. Iespējams, ka traucē pakalpojumu trūkums, lai gan tam arī varētu nepiekrist - šobrīd jebkurai valsts iestādei ir jāpieņem elektroniski parakstīts dokuments.

Technorati Tags: , , , ,

No comments

Be the first to write a comment on this post.

Write a comment

If you want to add your comment on this post, simply fill out the next form:

* Required fields

You can use these XHTML tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>.

No trackbacks

To notify a mention on this post in your blog, enable automated notification (Options > Discussion in WordPress) or specify this trackback url: http://​www.b20.lv/​2007/​11/​13/​bibliotekariem-macis-lietot-e-parakstu/​trackback/