By Jānis Ziediņš, 11 years and 2 months ago

Lietotāju līdzdalība (nav pietiekama)

Latvijā lietotāju līdzdalība dažādos servisos vēl nav izteikti liela. Protams, ja neņem vērā draugiem.lv un delfi.lv katra raksta komentāru sadaļu. Bet šajā gadījumā es domāju mazliet cita veida līdzdalību.

Pieņemsim, es vēlos iegādāties grāmatu kādā no interneta veikaliem - jr.lv vai kukii.lv. Abi interneta veikali piedāvā iespēju komentēt konkrētu grāmatu, kā arī kukii.lv ļauj sniegt novērtējumu. Izvēloties kādu grāmatu no aktuālā piedāvājumu, diemžēl lielākajā daļā gadījumu nav iespējams izlasīt lietotāju komentārus, tādējādi iegādājoties to, nākas paļauties uz grāmatas oficiālo aprakstu. Visticamāk, ka līdzdalība nenotiek mazās lietotāju bāzes dēļ, kā arī tādēļ, ka cilvēki Latvijā vēl nav pieraduši komentēt citur kā tikai ziņu portālos.

Patiesībā, nākotnē šādai iespējai vajadzētu būt ne tikai interneta veikalos, bet arī bibliotēku elektroniskajos katalogos. Tajās bibliotēkās, kur tiek veikt attālinātā grāmatu pasūtīšana, lietotājs varētu sniegt savu vērtējumu izlasītai grāmatai ar vērtējuma skalas 1-5 vai ***** palīdzību. Tas ir vienkārši, varbūt nav 100% objektīvi, taču ir vērtējums. Komentēšanas iespēja to pastiprinātu. Protams, tas uzliek papildus darbu bibliotekāriem (kurus nākotnē būs grūti saukt par bibliotekāriem), bet tas veicinātu bibliotēku popularitāti, un bibliotēkas kataloga izmantošanas pieaugumu.

Nobeigumā gribētu minēt labu blogu, kas atbilst šodienas tematam - gramatas.wordpress.com Tā autore raksta izlasīto grāmatu apskatus, un citus ar šo tēmu saistītus rakstus. Šādi apskatus būtu patīkami lasīt gan grāmatu interneta veikalos, gan arī bibliotēku elektroniskajos katalogos.

 

Technorati Tags: , , , , , , , , ,

No comments

Be the first to write a comment on this post.

Write a comment

If you want to add your comment on this post, simply fill out the next form:

* Required fields

You can use these XHTML tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>.

No trackbacks

To notify a mention on this post in your blog, enable automated notification (Options > Discussion in WordPress) or specify this trackback url: http://​www.b20.lv/​2007/​11/​28/​lietotaju-lidzdaliba-nav-pietiekama/​trackback/