By Jānis Ziediņš, 11 years and 2 months ago

Online Information 2007: noslēgums

6.decembris konferencei bija trešā un noslēdzošā diena. Jau tagad varu teikt, ka salīdzinot ar citiem līdzīgiem pasākumiem, šis bija viens no interesantākajiem, un tāpēc arī sajūta, ka ātri beidzās.

Sesiju izvēle bija sekojoša:

1. Bibliotēku mārketings Web 2.0 pasaulē
2. Meklēšana - vai ir iespējamas inovācijas?

Pirmā no sesijām bija īpaši interesanta, jo varēju beidzot noklausīties klātienē tēmas par kurām jau kādu laiku ir radies savs viedoklis.

Youtube libraries

Youtube & libraries/information services
Jane Dysart, Principal, Dysart & Jones Associates, Canada

Youtube.com ir pasaulē populārākais video serviss, un šobrīd tā īpašnieks ir Google. Cilvēki tajā augšupielādē visdažādākos video, smieklīgus, izglītojošus, interesantus. Tie uzreiz ir pieejami visiem, un nav nepieciešamas īpašas zināšanas, lai tos izveidotu. Vizbiežāk pietiks ar parastu digitālo fotoaparātu, kuram ir pieejama filmēšana funkcija un vienkāršai video rediģēšanai var iztikt ar Windows Movie Maker.

Kāpēc gan tas būtu nepieciešams bibliotēkām? Pāris idejas ar kurām sākt:

1. Bibliotēkas aktivitātes
2. Jaunu servisu pieejamība
3. Personāla ieteikumi un idejas
4. Notikumi

Nofilmējot un pēc tam ievietojot Youtube, paveras daudz plašākas iespējas bibliotēkas pakalpojumu un pašas bibliotēkas reklamēšanai. Video klipus var ievietot mājas lapā, nosūtīt citiem. Jāatceras, ka liela daļa cilvēku labāk uztver vizuālo informāciju, nevis tekstuālo.

Jane Dysart arī pieminēja to, ka video klipiem nav jābūt gariem. Tiem jābūt funny. Youtube jau ir piemēri, kur bibliotēkas ir izveidojušas dažādus klipiņus. Citas labāk, citas sliktāk (lielākais trūkums ir pietiekami labas skaņas nodrošināšana - fona trokšņi). Arī Britu bibliotēka ir ievietojusi savu reklāmas video Youtube. Tas gan, protams, ir veidots ar profesionālu tehniku, taču domāju, ka sākumā it nemaz nav nepieciešams.

From bones to bytes / British Library @ Youtube.com

Domāju, ka bibliotēkas lasītāji šādas inovācijas no bibliotēkas puses uztvertu ar prieku.


OPAC 2.0

Supporting your library users: OPAC 2.0 Dave Pattern, Library Services Manager, University of Huddersfield, UK

Dave Pattern savā prezentācijā mēgināja atbildēt uz pavisam vienkāršu jautājumu - Does your OPAC «suck» jeb latviski - vai tavas bibliotēkas katatalogs nerullē? Jau labu laiku pasaulē noris diskusijas par to, kas ir moderns katalogs, ko tajā vajag ietvert, un ko vēlas lietotāji.

Veicot aptauju, tika konstatēts, ka lietotāji ar katalogu un tā iespējām nav īpaši apmierināti, un par ļoti svarīgu faktoru uzskata tā lietošanas ērtumu.

Vislielākā kritika ir tieši par to, ka elektroniskajiem katalogiem visbiežak nav pieejamas iespējas, kuras var atrat mūsdienīgās mājas lapās.

Kā būtisku faktoru vai trūkumu, ko minēja Dave Pattern, gribēto uzsvērt un pasvītrot - pēc veiktā 6 mēnešu lietotāju meklējumu monitoringa 23% no meklējumiem atgrieza 0 rezultātus. Tas nozīmē, ka lietotājs nonāca beigu lapā, kuā nekas nav atrodams. Tāpēc, kā viens no pirmajām Huddersfīldas universitātes bibliotēkas kataloga ieviestajām funkcijām biaj pareizrakstības pārbaude. Kļūdas gadījumā tika ieteikti līdzīgi vārdi.

Vēl no ieviestajām funkcijām var minēt:
1. Atslēgvārdu ieteikumi
2. Ko lasa citi (People who borrowed this item, also borrowed...)
3. Reitingi un komentāri
4. RSS padeves (meklēšanas rezultātiem)

Kā redzams, nekas pārdabisks vai jauns šeit ieviests netiek, bet tikai tās tehnoloģijas un iespējas, kuras jau ir pierasts lietot.

Diemžēl, jebkuru no šīm tehnoloģijām ir grūti ieviest, ja bibliotēkas kataloga programmatūra ir slēgta koda, un to kontrolē izstrādātājs. Vienīgā iespēja ir par nepieciešamību runāt, un ieteikt, jo kā jau esmu minējis arī citreiz - lietotājs paliek arvien prasīgāks, un bibliotēkai ir jāiet pie lietotāja, nevis otrādi.

Nobeigumā vēlreiz gribētos uzsvērt konferences pozitīvo devumu, jaunas idejas un lielas pārdomas par dažādām norisēm. Vairākas no prezentācijām palika neaprakstītas, bet domāju, ka par tām rakstīšu jau citu tēmu ietvaros.

Technorati Tags: , , , ,

No comments

Be the first to write a comment on this post.

Write a comment

If you want to add your comment on this post, simply fill out the next form:

* Required fields

You can use these XHTML tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>.

No trackbacks

To notify a mention on this post in your blog, enable automated notification (Options > Discussion in WordPress) or specify this trackback url: http://​www.b20.lv/​2007/​12/​07/​online-information-2007-noslegums/​trackback/