By Jānis Ziediņš, 11 years and 2 months ago

Bibliotēku blogosfēra aug

Šā gada maijā uzsākot veidot šo blogu tas bija pirmais bibliotēku un kultūras blogosfēras pārstāvis Latvijā. Pāris mēnešu laikā situācija ir mainījusies uz pozitīvo pusi. Šobrīd skaits ir sasniedzis 8.

Visus blogus esmu uzskaitījis atsevišķā lapā Blogosfēra, lai tie nepazustu un būtu iespējams vienuviet redzēt kultūras nozares pārstāvjus.

Jaunākie blogi:

Limbažu Bērnu bibliotēka

Limbažu Bērnu bibliotēkas blogs

Līgatnes pagasta bibliotēka

Līgatnes pagasta bibliotēkas blogs

Bērnu bibliotēka “Zinītis”

Bērnu bibliotēka «Zinītis»

Nobeigumā gribētos izteikt prognozi 2008.gadam - domāju, ka nākamā gada decembrī kultūras nozares blogu skaits sasniegs vismaz 30. Apzināti runāju par kultūras nozari kopumā, jo ceru, ka blogu sniegtās iespējas izmantos ne tikai bibliotēkas, kas ir sava veida interneta tehnoloģiju izmantošanas pionieri.

Technorati Tags: , , , , , »

No comments

Be the first to write a comment on this post.

Write a comment

If you want to add your comment on this post, simply fill out the next form:

* Required fields

You can use these XHTML tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>.

No trackbacks

To notify a mention on this post in your blog, enable automated notification (Options > Discussion in WordPress) or specify this trackback url: http://​www.b20.lv/​2007/​12/​12/​biblioteku-blogosfera-aug/​trackback/