By Jānis Ziediņš, 11 years and 6 months ago

Idejas 2008.gadam

british library

Kathryn Greenhill (librariansmatter.com) Austrālijas bibliotēku blogā publicējusi idejas un ieteikumus 2008.gadam - Ten Library 2.0 resolutions for 2008

Manuprāt, nozīmīgākie:

1. Uzzini vairāk par savas bibliotēkas lietotājiem

Lietotāju prasības mainoties laikam un paaudzēm mainās līdzi. Agrāk sarežģītas un neikdienišķas iespējas kļūst par pašsaprotamām. Bibliotēkām un bibliotekāriem (mūsdienu un nākotnes informācijas profesionāļiem) ir šīs iespējas jāpiedāvā. Protams, katrai bibliotēkai būs savs virziens un sava pieeja, taču tai jākļūst lietotājorientētai.

2. Uzzini vairāk par tiem, kas nav bibliotēkas lietotāji

Īpaši svarīgi ir izpētīt ne tikai to, kāpēc ne-lietotāji neapmeklē bibliotēku, bet kāpēc esošie lietotāji nelieto bibliotēkā pieejamos servisus.

3. Izpēti jaunas iespējas, lasi blogus

Mūsdienīgam informācijas profesionālim ir jāzin ne tikai tas, kas notiek kaimiņu bibliotēkā, bet arī jaunākās pasaules tendences.

4. Izveido savu blogu

 .. un raksti par to, kas notiek tavā bibliotēkā. Un ne tikai. Reiz jau rakstīju, kur sākt blogu veidošanu.

No comments

Be the first to write a comment on this post.

Write a comment

If you want to add your comment on this post, simply fill out the next form:

* Required fields

You can use these XHTML tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>.

No trackbacks

To notify a mention on this post in your blog, enable automated notification (Options > Discussion in WordPress) or specify this trackback url: http://​www.b20.lv/​2008/​01/​03/​idejas-2008gadam/​trackback/