By Jānis Ziediņš, 11 years and 1 month ago

Kas notiek ar bibliotēku mājas lapām?

Pēdējos ierakstos vairāk sekoju līdzi bibliotēku blogosfērai un tās attīstībai. Taču nepelnīti ir aizmirstas bibliotēku mājas lapas, kas ir nepārprotami nozīmīgs informācijas avots lasītājiem.

Blogi ir moderna iezīme, taču laba, kvalitatīva mājas lapa ir vēl nozīmīgāka. Kā esmu novērojis, šobrīd faktiski visām lielākajām bibliotēkām ir sava tīmekļa vietne, bet liela daļa no tām ir publiskotas divus, trīs, vai pat vairākus gadus atpakaļ. Lielākoties tās ir veidotas dažādu projektu konkursu ietvaros.

Kā 2007.gada labāko jaunumu bibliotēku mājas lapu vidū gribētu minēt Latvijas Nacionālās bibliotēkas lapu, kura pēc ilgiem gadiem ir ieguvusi jaunu izskatu un lapas uzbūvi. Par to jau rakstīju, un vairākus ieteikumus lapas veidotāji ir ņēmuši vērā, un joprojām notiek pilnveidošana. Vēl starp jaunu mājas lapu izveidotājiem jāmin Kuldīgas bibliotēka, Salacgrīvas bibliotēka, un iespējams arī citas.

Kuldīgas bibliotēkas mājas lapa Salacgrīvas bibliotēka

Bibliotēkas pēdējos gados ir augušas tehniski, ir gūtas jaunas zināšanas, tāpēc vēl vairāk uzskatu, ka  ir jādomā par virtuālo «seju» - mājas lapu, kurai ir jārada saikne ar lasītāju, jāsniedz nepieciešamā informācija modernā, mūsdienīgā veidolā. Esmu pozitīvi noskaņots ideālists, kas cer uz labāku bibliotēku informācijas vidi un tās pasniegšanas veidu.

Jautājumus, kādai būtu jābūt Bibliotēka 2.0 mājas lapai jau esmu uzdevis, taču tas nenozīmē, ka visas no šīm iespējām ir jārealizē, bet jāatrod labākās un pieejamākās.  Šeit, šajā blogā Bibliotēka 2.0, mēģinu pastāstīt par iespējām un idejām, kuras kļūst arvien populārākas pasaulē, un kuras var mēģināt pielāgot Latvijas specifikai.

Starp citu, bibliotēku blogosfērai ir pievienojies arī jauns - Limbažu Galvenās bibliotēkas blogs (www.limbazugalvenabiblioteka.blogspot.com).

Turpmākajos bloga ierakstos mēģināšu apskatīt un novertēt dažas bibliotēku mājas lapas, kā arī pastāstīt par iespēju veidot tās neieguldot lielus līdzekļus.

No comments

Be the first to write a comment on this post.

Write a comment

If you want to add your comment on this post, simply fill out the next form:

* Required fields

You can use these XHTML tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>.

No trackbacks

To notify a mention on this post in your blog, enable automated notification (Options > Discussion in WordPress) or specify this trackback url: http://​www.b20.lv/​2008/​01/​08/​kas-notiek-ar-biblioteku-majas-lapam/​trackback/