By Jānis Ziediņš, 11 years and 4 months ago

Jaunām idejām un iedvesmai veidojot mājas lapas

Nākamo bibliotēku mājas lapu veidotājiem iesaku apskatīties ESC Lille bibliotēkas tīmekļa vietni.

ESC Lille Library

Iespējams, no sākuma var  šķist, ka nemaz neesat nonākuši bibliotēkas mājas lapā, jo nebūt nav tradicionālā un pierastā pieeja, ko esam paraduši redzēt.

Kas man patīk

Patīkams, moderns dizains (Web 2.0), funkcionalitāte un iespējas. Galvenie uzsvari likti uz meklēšanu katalogā, datubāzēm, elektroniskajiem resursiem, kā arī savstarpējo saziņu. Gan iespēja pierakstīties ziņām un kontaktēšanās izmantojot Meebo. Lapas vidū nevis pierastie jaunumi tradicionālajā izpratnē, bet blogu ieraksti.

Via TameTheWeb.com

No comments

Be the first to write a comment on this post.

Write a comment

If you want to add your comment on this post, simply fill out the next form:

* Required fields

You can use these XHTML tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>.

No trackbacks

To notify a mention on this post in your blog, enable automated notification (Options > Discussion in WordPress) or specify this trackback url: http://​www.b20.lv/​2008/​01/​15/​jaunam-idejam-un-iedvesmai-veidojot-majas-lapas/​trackback/