By Jānis Ziediņš, 11 years and 1 month ago

Jelgavas bibliotēkas apvienojas

Veneranda Pārlielupes bibliotēkas blogā raksta:

Lai lasītāji varētu aktīvi iesaistīties jaunumu apspriešanā, Jelgavas Zinātniskā bibliotēka pārveidojusi aktualitāšu ziņu kopu par blogu Aktuāli: Jelgavas pilsētas bibliotēku ziņas. Tajā publicējas ne tikai Zinātniskā bibliotēka, bet arī tās filiāles.

JZB Ziņas

Jelgavas pilsētas bibliotēku apvienotā bloga adrese:  www.jzbzinas.blogspot.com

Šāda ideja, kad vairākas bibliotēkas raksta vienā blogā, ir interesanta, un spēj tā lasītājam nodrošināt visu vienkopus. Īpaši, ja bloga ieraksti tiek publicēti arī bibliotēkas mājas lapā, veidojot atgriezenisko saiti. (Saite gan no bloga uz Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas mājas lapu iztrūkst.)

Tomēr Jelgavai būs jāpacenšas vairāk, jo bibliotēkām ir arī savi «privātie» blogi, un tie ir skaitliskā vairākumā. Tāpēc vajadzētu  precīzi definēt mērķus un  principus, kurus sasniegt un uzturēt.

---

Latvijas bibliotēku nozares blogosfēra pilnībā atrodama šeit: www.b20.lv/blogosfera/

No comments

Be the first to write a comment on this post.

Write a comment

If you want to add your comment on this post, simply fill out the next form:

* Required fields

You can use these XHTML tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>.

No trackbacks

To notify a mention on this post in your blog, enable automated notification (Options > Discussion in WordPress) or specify this trackback url: http://​www.b20.lv/​2008/​01/​18/​jelgavas-bibliotekas-apvienojas/​trackback/