By Jānis Ziediņš, 11 years ago

Austrālijas Nacionālās bibliotēkas mājas lapa

Turpinu pozitīvo un iedvesmojošo rakstu sēriju ar bibliotēku mājas lapu piemēriem.

Kā reiz izteicās Latvijas Nacionālās biblotēkas pārstāvji, tad jaunajai mājas lapai idejiskā līdziniece ir Igaunijas Nacionālās bibliotēkas lapa (bet ne tikai). Varbūt vajadzēja vairāk skatīties Austrālijas Nacionālās bibliotēkas (ANB) virzienā?

National Library Of Australia

Protams, dizains ir gaumes jautājums. par kuru grūti vienoties, tomēr Austrālijas Nacionālās bibliotēkas mājas lapa (www.nla.gov.au) ir vienkārša, eleganta, ar noteiktiem uzsvariem, kas ir bibliotēku pakalpojumi un iespējas. Šajā gadījumā - meklēšana no starta lapas, kā arī būtisko resursu atdalīšana, un nepārblīvēšana ar informācijas daudzumu.

Starp citu, gan LNB (www.lnb.lv/lv/visparigi/kontaktinformacija), gan ANB (www.nla.gov.au/library/gettinghere.html) izmanto Google Maps iespējas, lai parādītu bibliotēkas atrašanās vietu. Atšķirība ir «maznozīmīga» - ja pirmajai ir kartē jāatrāda vairākas ēkas dažādās Rīgas vietās, tad Kanberā ir tikai viens punkts.

No comments

Be the first to write a comment on this post.

Write a comment

If you want to add your comment on this post, simply fill out the next form:

* Required fields

You can use these XHTML tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>.

No trackbacks

To notify a mention on this post in your blog, enable automated notification (Options > Discussion in WordPress) or specify this trackback url: http://​www.b20.lv/​2008/​01/​30/​austalijas-nacionalas-bibliotekas-majas-lapa/​trackback/