By Jānis Ziediņš, 11 years ago

Grāmatas apskats: Library 2.0: A GUIDE TO Participatory Library Service

Pēc ilgāka laika saņēmos un izlasīju līdz beigām grāmatu Library 2.0: A GUIDE  TO Participatory Library Service, ko oktobra mēnesī iegādājos Amazon.com.

Michael Casey un Laura Savastinuk ir pārņēmuši diskusiju par Bibliotēka 2.0 no tehnofīlu auditorijas: bibliotēku administratoriem. Viņi izskaidro mītu, ka Bibliotēka 2.0 nav tikai jaunas tehnoloģijas, bet ir orientēta uz lietotāju servisa iespējām un apkalpošanu. Šī grāmata iekļauj Bibliotēka 2.0 reālās dzīves piemērus, un kā tos var ieviest bibliotēkās.
Michael Golrick

Grāmata sarakstīta 9 nodaļās, kur katra nākāmā ir loģiska iepriekšējās nodaļas turpinājums, tā izvedot lasītāju cauri visam procesam - no termina «Bibliotēka 2.0» līdz tā ieviešanai reālajā bibliotēkas dzīvē.

Library 2.0: A GUIDE TO participatory service

Šo grāmatu patiesībā esmu izlasījis vismaz 2 reizes. Vairākas vietas pārlasīju vēl un vēl, tā mēģinot precīzi izprast rakstīto. Visvairāk vēlējos izlasīt nodaļu par tehnoloģijām, kas tomēr savā ziņā lika vilties - lielu daļu no tur esošajām idejām jau biju redzējis vai pārdomājis.

Pāris nesakārtoti citāti no grāmatas:

Izmaiņas ir primārā Bibliotēka 2.0 komponente.

Tomēr bibliotēkām nevajag mainīties tikai mainīšanās pēc.

Katra bibliotēka atradīs savu unikālo ceļu uz Bibliotēka 2.0.

Bibliotēka 2.0 katrai iestādei var būt savādāka, tāpēc ir svarīgi saprast, kur bibliotēka atrodas tagad, un kā tiek apkalpoti klienti, kā arī to vēlmes un vajadzības.

Bibliotēka bez skaidras misijas ir kā kuģis bez kapteiņa.

Internetu nevajag uzskatīt par ienaidnieku vai konkurentu.

Bibliotēkas mājas lapa ir jāuzskata kā tiešsaistes papildinājums fiziskajai bibliotēkai.

Liela daļa no grāmatas veltīta sagatavošanās darbiem, lai bibliotēkā veiktu pārmaiņas un atrastu pareizo vizienu. Vērība tiek veltīta vajadzību izpētei (aptaujas, stiprās un vājās puses) un mērķu definēšanai, lai bibliotēku paceltu augstākā un kvalitatīvākā līmenī.

Lai grāmatu izlasītu, būs jāprot angļu valoda. Šādai grāmatai vajadzētu būt iztulkotai (vai adaptētai) latviešu valodā, un to būtu jāizlasa ikvienam esošajam un topošajam bibliotekāram.

Latvijas bibliotēku krājumos grāmata nav izplatīta. Atradu atsauci, ka tāda ir iegādāta LNB Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes literatūras lasītavā 2007.gada novembra mēnesī, , vēl ir arī eksemplārs Latvijas Universitātes bibliotēkas SZF fakultātes bibliotēkā. [Informācija no kopkataloga]

No comments

Be the first to write a comment on this post.

Write a comment

If you want to add your comment on this post, simply fill out the next form:

* Required fields

You can use these XHTML tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>.

No trackbacks

To notify a mention on this post in your blog, enable automated notification (Options > Discussion in WordPress) or specify this trackback url: http://​www.b20.lv/​2008/​02/​26/​gramatas-apskats-library-2-0-a-guide-to-participatory-service/​trackback/