By Jānis Ziediņš, 10 years and 10 months ago

Kas notiek, kad izvēlas maksas blogu platformu

Biblioteka.blogs.lv

Šajā gadījumā gan izveidot blogu var bez maksas, taču, ja tas tiek relatīvi aktīvi apmeklēts, nosūtīto datu limits tiek izsmelts, un bloga īpašniekam ir jāmaksā, lai pieeju atjaunotu. Kā redzams attēlā, limitu pārsniedzis ir Jelgavas 4.vidusskolas bibliotēkas blogs.

Noteikti nepiekrītu tam, ka ir jāmaksā par to, lai blogs būtu pieejams. Drīzāk maksa varētu tikt noteikta par papildus pakalpojumiem bez kuriem arī var iztikt. Tāpēc izvēlieties rūpīgi vietu, kur sākt blogot.

No comments

Be the first to write a comment on this post.

Write a comment

If you want to add your comment on this post, simply fill out the next form:

* Required fields

You can use these XHTML tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>.

No trackbacks

To notify a mention on this post in your blog, enable automated notification (Options > Discussion in WordPress) or specify this trackback url: http://​www.b20.lv/​2008/​03/​31/​kas-notiek-kad-izvelas-maksas-blogu-platformu/​trackback/