By Jānis Ziediņš, 10 years and 10 months ago

Jelgavā ierobežo skolēnus izmantot datorus bibliotēkās

Veneranda no Pārlielupes bibliotēkas raksta, ka skolēniem datori bibliotēkā ir pieejami tikai no 16.00. To nosakot sekojoši Jelgavas pilsētas sabiedriskie kārtības noteikumi:

Nepilngadīgas personas līdz 16 gadu vecumam nedrīkst atrasties (bibliotēku) interneta zālēs mācību gada laikā no plkst. 8.00 līdz plkst. 16.00 bez izglītības iestādes administrācijas rakstveida atļaujas.

No vienas puses tam gribu piekrist. Iespējams, tas mazina stundu bastošanas problēmu. No otras puses laiks 16.00 jau ir vairāk tā kā uz vakarpusi, un domāju, ka lielai daļai skolēnu stundas jau sen ir beigušās. Un ko darīt tad, ja nepieciešams uzrakstīt un izdrukāt kādu mājas (vai radošo) darbu, vai sameklēt noderīgu informāciju? Jocīgi šķiet tas, ka kontroliera loma šoreiz ir piešķirta tieši bibliotēkai, nevis skolai.

No comments

Be the first to write a comment on this post.

Write a comment

If you want to add your comment on this post, simply fill out the next form:

* Required fields

You can use these XHTML tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>.

No trackbacks

To notify a mention on this post in your blog, enable automated notification (Options > Discussion in WordPress) or specify this trackback url: http://​www.b20.lv/​2008/​04/​07/​jelgava-ierobezo-skolenus-izmantot-datorus-bibliotekas/​trackback/