By Jānis Ziediņš, 10 years and 10 months ago

Nacionālais muzeju krājums pieejams internetā

No 9.aprīļa internetā pieejams Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogs tīmekļa vietnē www.nmkk.lv

Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogs

Šobrīd katalogā pieejama informācija par vairāk kā 100'000 priekšmetiem no visiem Latvijas muzejiem. Tā tiek apstrādāta, papildināta ik dienas, kā arī tiek pievienota vizuālā informācija, kas ir būtiski interesanta tieši apmeklētājiem. Šāds katalogs sniedz iespēju interesentiem uzzināt informāciju par priekšmetiem virtuālā vidē, kas netiek eksponēti muzejos, un nav pieejami plašākai apskatei.

Projekts «Nacionālā muzeju krājuma (NMK) kopkatalogs» ir Nacionālajā programmā «Elektroniskās pārvaldes infrastruktūras bāzes attīstība un pilnveidošana» iekļautais projekts.

Projekta mērķis ir nodrošināt sabiedrībai publisku pieeju nacionālajam muzeju krājumam, izmantojot informācijas tehnoloģiju iespējas.

www.kis.gov.lv/lv/c4/n17/

No comments

Be the first to write a comment on this post.

Write a comment

If you want to add your comment on this post, simply fill out the next form:

* Required fields

You can use these XHTML tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>.

No trackbacks

To notify a mention on this post in your blog, enable automated notification (Options > Discussion in WordPress) or specify this trackback url: http://​www.b20.lv/​2008/​04/​10/​nacionalais-muzeju-krajums-pieejams-interneta/​trackback/