By Jānis Ziediņš, 10 years and 9 months ago

Vai bibliotēkām ir nepieciešams savs BarCamp?

Gan Latvijā, gan citur pasaulē ir notikušas vairākas jauno mediju ne-konferences.

Ne-konference nozīmē, ka Barcampā izpaliek tādi formāli konferences kritēriji kā iepriekšuzaicināti runātāji ar prezentācijām par kādu konkrētu tēmu, paneļu vadītāji, drukātas programmas un dalībnieku saraksti, organizētas ēdienreizes, uzvalkoti ierēdņi, formālas pieņemšanas un saviesīgas sarunas.

Krista Baumane, www.politika.lv/blogi/index.php?id=60601&&stp=1

16.-17.maijā Berlīnē, Vācijā notika speciāli bibliotekāru nozarē strādājošiem veidota ne-konference ar nosaukumu BibCamp. Prezentāciju un diskusiju temati aptvēra  katalogu meklēšanas sistēmas, semantisko tīmekli, sociālos tīklus, Bibliotēka 2.0, podkāstus, kā arī citus ar bibliotēku nozares tehnoloģijām saistītus un nesaistītus jautājumus un diskusijas.

Lasot pozitīvās atsauksmes par šo pasākumu, iedomājos, ka iespējams arī Latvijas bibliotekāriem šāda ne-konference būtu ļoti noderīga, īpaši iesaistot IT speciālistus, kas varētu izstāstīt par jaunākajām tehnoloģijām un to iespējamo pielietojumu, kā arī izdiskutēt iespējamos Latvijas bibliotēku attīstības virzienus tieši tehnoloģiju un apmeklētāju mijiedarbībā.

Līdzīgā veidā tika organizēts BridgeCamp Latvijā.

BridgeCamp ir viens no BarCamp paveidiem – ne-konference, kur pulcējas cilvēki no IT sektora (tā saucami gīki) un nevalstiskajām organizācijām (NVO), lai saprastu viens otra vajadzības un spējas.

www.bridgecamp.lv/node/3

Šobrīd šis ieraksts ir vairāk kā pārdomas un ideju ģenerēšana, bet iespējamā atbalsta gadījumā šādu ne-konferenci varētu veidot kāda nākotnē Latvijā notiekoša BarCamp ietvaros kā paralēlu sesiju.

No comments

Be the first to write a comment on this post.

Write a comment

If you want to add your comment on this post, simply fill out the next form:

* Required fields

You can use these XHTML tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>.

No trackbacks

To notify a mention on this post in your blog, enable automated notification (Options > Discussion in WordPress) or specify this trackback url: http://​www.b20.lv/​2008/​05/​20/​vai-bibliotekam-ir-nepieciesams-savs-barcamp/​trackback/