By Jānis Ziediņš, 10 years and 6 months ago

Notiks BibCamp Latvija 2008 [labots]

12.septembrī 28.augustā BridgeCamp ietvaros Rīgā notiks pirmā BibCamp ne-konference Latvijā. Plašāka informācija drīzumā vēl sekos, bet jau tagad ar bibliotēku nozari saistītie (un ne tikai) var plānot šo dienu pavadīt klausoties aizraujošās prezentācijas un piedaloties diskusijās.

Tēmas būs saistītas ar interneta vides un tehnoloģiju izmantošanu savā (šeit - bibliotēkas) labā. Ceru uz atsaucību un nozares speciālistu iesaistīšanos, kā arī atgādinu, ka ne-konferencē gan kā runātājs, gan kā klausītājs var piedalīties ikviens.

No comments

Be the first to write a comment on this post.

Write a comment

If you want to add your comment on this post, simply fill out the next form:

* Required fields

You can use these XHTML tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>.

No trackbacks

To notify a mention on this post in your blog, enable automated notification (Options > Discussion in WordPress) or specify this trackback url: http://​www.b20.lv/​2008/​07/​24/​notiks-bibcamp-latvija-2008/​trackback/