By Jānis Ziediņš, 10 years and 5 months ago

Jauns e-pakalpojums «Kas es esmu?»

Tieši šo populāro frāzi «Kas es esmu?» gribētos likt kā e-pakalpojuma «Mani vai manas pārstāvētās personas dati Iedzīvotāju reģistrā» oficiālo nosaukumu. 26.augustā E-lietu ministrija ir publiskojusi jaunu e-pakalpojumu portālā Latvija.lv, kur izmantojot e-parakstu, var apskatīt plašu informāciju par savu personu.

Pakalpojums sniedz ziņas par attiecīgās personas datiem, Latvijā vai ārvalstīs reģistrētās dzīvesvietas adresi, ziņas par dzimšanas reģistrāciju, ģimenes stāvokli, ziņas par laulāto, laulības reģistrāciju, šķiršanu vai laulības atzīšanu par neesošu, ziņas par ģimenes bērniem līdz 18 gadu vecumam, ziņas par vecākiem, par personas atzīšanu par rīcībnespējīgu vai atzīšanu par rīcībspējīgu, ziņas par bezvēsts prombūtni, izceļošanu no Latvijas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs, par personas nāvi un miršanas reģistrāciju, par personas atļauju vai aizliegumu izmantot tās ķermeni, audus un orgānus pēc nāves, ziņas par aizbildnības un aizgādnības nodibināšanu vai izbeigšanu u. c. Iedzīvotāju reģistrā uzkrāto informāciju.

www.eps.gov.lv/index.php?1&12&view=news-detail&news_id=726

Autentificējoties portālā ar drošu  elektronisko parakstu, un sākot lietot šo pakalpojumu, lietotājam jāpiekrīt noteikumiem. Tālāk jau jāizvēlas, vai informācijas nepieciešama par pakalpojuma saņēmēju, vai aizbildniecībā esošu personu (jānorāda personas kods). Atšķirībā no citiem e-pakalpojumiem, šeit informācija netiek atrādīta uzreiz portālā, bet tiek sagatavots PDF dokuments. Lai apskatītu datus un pēc nepieciešamības izdrukātu, manuprāt pilnīgi pietiktu ar informāciju potālā, jo PDF faila saņemšana šķiet mazliet apgrūtinoša, lai arī tas nav nekas neparasts interneta bankās, kur daži rēķini vai cita informācija ir pieejami tikai šādā veidā.

Izvēle par informāciju

Sagatavotā informācija tās īpašniekam lielākoties nebūs nekāds jaunums, taču ir patīkami to redzēt vienuviet sadalītu pa loģiskām daļām. Kā pozitīva lieta ir jāuzsver ne tikai vispārīgā informācija, bet arī konkrēto dokumentu (piemēram dzimšanas apliecības, laulības apliecības) numuri, reģistrācijas vieta un laiks. PDF dokumentu (kā norādīts noteikumos - veicot nepieciešamos drošības pasākumus) var gan saglabāt un izdrukāt.

No comments

Be the first to write a comment on this post.

Write a comment

If you want to add your comment on this post, simply fill out the next form:

* Required fields

You can use these XHTML tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>.

No trackbacks

To notify a mention on this post in your blog, enable automated notification (Options > Discussion in WordPress) or specify this trackback url: http://​www.b20.lv/​2008/​08/​27/​jauns-e-pakalpojums-kas-es-esmu/​trackback/