By Jānis Ziediņš, 10 years and 5 months ago

Jauni bibliotēku blogi

Neilgu laiku atpakaļ informēju par Viļakas bibliotēkas blogu, un Latvijas Medicīnas bibliotēka blogu, un šajā ierakstā par vēl diviem jauniem blogiem.

Pureņu bibliotēkas blogs www.purenubiblioteka.blogspot.com

Pureņu bibliotēka

Blontu bibliotēkas blogs www.blontubiblioteka.blogspot.com

Blontu bibliotēka

Abas bibliotēkas atrodas Ludzas rajonā, un ar savu blogu palīdzību sniedz informāciju par bibliotēkas aktivitātem savās bibliotēkās.

Joprojām priecājos par lēno, taču neatlaidīgo bibliotēku blogosfēras pieaugumu, un jauno interneta tehnoloģiju pielietojuma palielināšanos.

No comments

Be the first to write a comment on this post.

Write a comment

If you want to add your comment on this post, simply fill out the next form:

* Required fields

You can use these XHTML tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>.

No trackbacks

To notify a mention on this post in your blog, enable automated notification (Options > Discussion in WordPress) or specify this trackback url: http://​www.b20.lv/​2008/​09/​04/​jauni-biblioteku-blogi/​trackback/