By Jānis Ziediņš, 10 years and 5 months ago

Kāpēc bibliotēkām ir jābūt portālā draugiem.lv

 draugiem.lv

Portāls draugiem.lv publicējis tā izmantošanas statistiku www.draugiem.lv/ads/?c=stats

Pirmā pusgada laikā reģistrēto lietotāju skaits desmitkāršojies, sasniedzot 102 tūkstošus un nākošā gada laikā vēl pieckāršojies, sasniedzot 519 tūkstošus. Šobrīd reģistrēto lietotāju skaits ir pārsniedzis 800 tūkstošus latviešu versijā.

Taču par šo skaitli vēl būtiskāka informācija ir lietotāju sadalījums pēc vecuma. Kā redzams grafikā, tad lietotāji no 0 - 14 gadiem ir trešā lielākā grupa - tātad - bibliotēku apmeklētāji gan šobrīd, gan nākotnē. Liela daļa no tiem jau ir bibliotēkas klienti, taču bieži ne kā grāmatu lasītāji, bet vairāk draugiem.lv portāla izmantotāji bibliotēku datoros. Bibliotekāri noteikti varēs apstiprināt to, ka tas ir populārākais portāls, ko lieto jaunieši.

draugiem.lv lietotāji pēc vecuma

Diemžēl draugiem.lv portālā šobrīd nav iespējams reģistrēt iestāžu un kompāniju profilus, kā tas ir iespējams sociālajā portālā myspace.com. Viens no piemēriem, Denveras Publiskās bibliotēkas jauniešu nodaļa (Denver Public Library Teens) ir reģistrējusies šajā portālā, un savā profilā sevi piesaka ar vienkāršu saukli - Mēs esam tavā (sociālajā) tīmeklī. Profilu var apskatīt šeit www.myspace.com/denver_evolver 

Viens no risinājumiem, ko var izmantot Latvijas bibliotēkas, ir veidot domubiedru grupas. Pēc draugiem.lv statistikas datiem, tās ikdienā  apskata 828 tūkstošus reižu.

 Domubiedru grupas draugiem.lv

Attiecīgi, bibliotēka var deleģēt kādam portālā esošam darbiniekam informēt par bibliotēkas jaunumiem šajā domubiedru grupā, kā arī veicināt diskusijas par un ap bibliotēku un tās pakalpojumiem. Svarīgi ir tas, ka šādā veidā ir iespējams sasniegt tos draugiem.lv lietotājus, kas vēl nav bibliotēkas apmeklētāji, vai ir reti tās apmeklētāji. Domubiedru grupas saiti pēc tam var reklamēt savā mājas lapā, vai arī piedāvājot mazu lapiņu ar adresi katram bibliotēkas apmeklētājam.

Šis ir viens no veidiem, kā sociālajiem tīkliem likt strādāt savā (bibliotēkas) labā, jo nav nekāds noslēpums, ka jaunajai paaudzei šo interneta tehnoloģiju lietošana ir ikdienišķa un pierasta, tāpēc informācijas «piegāde» šādā veidā ir pat labāka nekā izmantojot tradicionālo ceļu, piemēram, to pašu bibliotēkas mājas lapu.

Katrā ziņā, esmu starp tiem, kas uzskata, ka aizliegt draugiem.lv un citus sociālos portāls bibliotēkās nebūtu pareizais lēmums.

No comments

Be the first to write a comment on this post.

Write a comment

If you want to add your comment on this post, simply fill out the next form:

* Required fields

You can use these XHTML tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>.

No trackbacks

To notify a mention on this post in your blog, enable automated notification (Options > Discussion in WordPress) or specify this trackback url: http://​www.b20.lv/​2008/​09/​05/​kapec-bibliotekam-ir-jabut-portala-draugiem-lv/​trackback/