By Jānis Ziediņš, 10 years and 3 months ago

Periodika.lv 2.0 atklāšana (+video)

Šodien, 12.novembrī, piedalījos kolekcijas Periodika.lv 2.0 atklāšanā un informatīvi izglītojošā seminārā, kur kā auditorija  tika aicināti Latvijas skolu bibliotekāri.

Viens no semināra galvenajiem jaunumiem bija digitālās kolekcijas Periodika.lv 2.0 atklāšana. Vispirms dalībnieki tika iepazīstīnāti ar topošās Gaismas pils projektu, kā arī Digitālās bibliotēkas Letonica uzdevumiem un mērķiem un sasniegto. Šajā prezentācijā tika solīts, ka DOM sistēma plašākai publikai būs pieejama 2009.gada pavasarī - tajā pirmoreiz izveidota:

  • droša datu krātuve
  • vienota sistēma daudzām iestādēm
  • darbaplūsmas kvalitatēs nodrošināšanai
  • autortiesību aizsargāto objektu pārvaldība

Atgriežoties pie vēsturisko laikrakstu kolekcijas Periodika.lv, tika minēti vairāki jaunumi:

  • kolekcija papildināta ar jauniem izdevumiem
  • pievienota palīdzība
  • iespēja diskutēt

kā arī viens no būtiskākajiem papildinājumiem - ar autortiesībām aizsargātie materiāli vietnē periodika.lndb.lv pieejami ne tikai LNB publiski pieejamajos datoros bibliotēkas telpās, bet arī jebkurā no Latvijas publiskajām bibliotēkām, tādā veidā kolekcija iegūst ļoti plašu auditoriju visā Latvijā.

Zemāk mazs video no Periodika.lv prezentācijas par kolekciju un jaunumiem (Aigars Staks, LNB)

No comments

Be the first to write a comment on this post.

Write a comment

If you want to add your comment on this post, simply fill out the next form:

* Required fields

You can use these XHTML tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>.

No trackbacks

To notify a mention on this post in your blog, enable automated notification (Options > Discussion in WordPress) or specify this trackback url: http://​www.b20.lv/​2008/​11/​12/​periodika-lv-2-0-atklasana-video/​trackback/