By Jānis Ziediņš, 10 years and 7 months ago

Bibliotēka asociējas ar «grāmatām, grāmatu plauktiem»

BibCamp 2 tika aizsākta diskusija par bibliotēku lasītājiem tagad un nākotnē, un šī bloga komentāros turpināta. Viedokļi un uzskati ir dažādi, bet bieži tie ir bez objektīva pamatojuma, balstoties uz personīgo redzējumu. Tāpēc argumentētai diskusijai noder sausi skaitļi un to apkopojums.

Kultūras informācijas sistēmas lapā ir publicēti 2007.gada novembra pētījuma rezultāti par  informācijas komunikāciju tehnoloģiju pieejamību un izmantošanu un bibliotēku funkcionālo lomu Latvijas sabiedrībā.

[...] tika veiktas sešas atsevišķas savstarpēji saistītas aptaujas:

  • Publisko bibliotēku aptauja,
  • Publisko bibliotēku bibliotekāru aptauja,
  • Publisko bibliotēku lietotāju aptauja,
  • Latvijas iedzīvotāju aptauja (tajā skaitā arī bibliotēku ne-lietotāji),
  • Bērnu aptauja,
  • Viedokļa veidotāju aptauja (pašvaldību vadītāji, mediju pārstāvji, NVO un profesionālo apvienību pārstāvji, uzņēmēji u.c.).

Domāju, ka ikvienam bibliotēku nozares pārstāvim varētu izdoties atrast sev noderīgu informāciju, kas palīdzētu ikdienas darbā ar bibliotēkas klientiem - lasītājiem.

Piemēram, rezultātu apkopojums no Bērnu aptaujas 5.-9.klašu grupā ar atbildēm uz jautājumu «Ko Tu dari ar datoru?»

Ko tu dari ar datoru?

Pieaugušo aptaujā viens no jautājumiem par bibliotēkā pieejamajiem pakalpojumiem:

Vairākums iedzīvotāju zināja, ka publiskās bibliotēkas pašlaik piedāvā „grāmatu, avīžu un
žurnālu izsniegšanu lasīšanai mājās» (82%) un „lasītavas izmantošanu (grāmatu, avīžu un
žurnālu lasīšana)» (71%). Pārējie pakalpojumi minēti ievērojami retāk (1%-37%). Bet 12%
atzīmēja, ka viņiem nav priekšstata par bibliotēku piedāvātajiem pakalpojumiem.

Te jāpiezīmē, ka informācijas meklēšanu bibliotēkas elektroniskajā katalogā minēja tikai 11% respondentu, tāpat arī pieeja tiešsaistes datubāzēm - tikai 7,9%.

Papildus šai informācijai var ieskatīties arī Bērnu atpaujas jautājuma atbilžu apkopojumā par datorprasmēm:

80% uzskata, ka prot ļoti labi izmantot internetu, meklētājus - 79%, taču tikai 20% to pašu var teikt par bibliotēkas elektroniskā kataloga izmantošanu.  Līdz ar to, gandrīz 27% būtu ieinteresēti piedalīties elektroniskā kataloga un datubāžu izmantošanas apmācībās.

Ar aptaujas rezultātiem jebkuram ir iespējams iepazīties saitē www.kis.gov.lv/lv/c14/n630/  lejupielādējot rezultātus pdf failu formātos.

No comments

Be the first to write a comment on this post.

Write a comment

If you want to add your comment on this post, simply fill out the next form:

* Required fields

You can use these XHTML tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>.

No trackbacks

To notify a mention on this post in your blog, enable automated notification (Options > Discussion in WordPress) or specify this trackback url: http://​www.b20.lv/​2008/​12/​08/​biblioteka-asociejas-ar-gramatam-gramatu-plauktiem/​trackback/