By Jānis Ziediņš, 10 years and 7 months ago

Video sižets par realizētajiem e-projektiem Latvijā

ZParks.lv šodien publicējis video par to, kādi valsts mēroga e-projekti ir realizēti Latvijā aizvadītajos gados.

Tajā sniegta vispārēja informācija par paveikto Latvijas e-projektu realizācijā, kā arī plašāka informācija par Nacionālā muzeju krājumu kopkatalogu www.nmkk.lv (~ raidījuma 5 minūtē). Vēl tika pieminēts un parādīts Latvijas bibliotēku portāls www.biblioteka.lv

No comments

Be the first to write a comment on this post.

Write a comment

If you want to add your comment on this post, simply fill out the next form:

* Required fields

You can use these XHTML tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>.

No trackbacks

To notify a mention on this post in your blog, enable automated notification (Options > Discussion in WordPress) or specify this trackback url: http://​www.b20.lv/​2008/​12/​12/​video-sizets-par-realizetajiem-e-projektiem-latvija/​trackback/