By Jānis Ziediņš, 10 years and 6 months ago

Ar skatu nākotnē

Iepriekšējais gads ir bijis piesātināts ar dažādiem būtiskiem notikumiem bibliotēku dzīvē. 2007.gada beigās izteicu savu prognozi, ka Latvijas bibliotēku blogosfēra (arī citas kultūras nozares) sasniegs skaitli 30. Tomēr šodien apskatot sarakstu, var secināt, ka to skaits ir 19. Prognoze īsti nav piepildījusies, taču iepriecināja Latvijas Nacionālās Digitālās bibliotēkas bloga, Limbažu bērnu bibliotēkas bloga, kā arī citu blogu aktīvā darbība.

BibCamp

Būtisks notikums šajā gadā bija divas BibCamp ne-konferences salīdzinoši īsā laika posmā. Maija beigās saviem lasītājiem uzdevu jautājumu «Vai bibliotēkām ir nepieciešams savs BarCamp?», un pēc vasaras atpūtas izdevās noorganizēt pirmo BibCamp/BridgeCamp ne-konferenci ar Social Media Bridge palīdzību. Izvērtējot pirmā pasākuma pozitīvās atsauksmes un lielo interesi, jau oktobra beigās notika BibCamp 2.

2008.gadā vairākas bibliotēkas iepriecināja ar jaunām mājas lapām.

Ventspils bibliotēka www.biblioteka.ventspils.lv

www-biblioteka-ventspils-lv

Valmieras integrētā bibliotēka www.biblioteka.valmiera.lv

www-biblioteka-valmieralv

Jelgavas Zinātniskā bibliotēka www.jzb.lv

www-jzb-lv

Ogres Centrālā bibliotēka www.ocb.lv

www-ocb-lv

Viena no idejām, ko izdevās realizēt - Biblog.lv - blogošanas platforma bibliotēkām un bibliotekāriem, kā arī citiem ar nozari saistītiem cilvēkiem. Šobrīd gan vienmēr neesošā brīvā laika dēļ neesmu aktīvi iesaistījies sistēmas uzturēšanā un iespēju papildināšanā, kas noteikti atsaucas arī uz lietotāju (ne)aktivitāti. Viena no retajām bibliotēkām, kas regulāri izmanto sistēmu ir Rēzeknes Centrālā bibliotēka, veidojot savu blogu - rezeknesbiblioteka.biblog.lv

Tomēr ir grūti pateikt, ko es sagaidu no 2009.gada un bibliotēku nozares. Visdrīzāk tiks pabeigti daži valsts mēroga projekti, iespējams uzsākti jauni, taču nav skaidrs, kas ir tas, ko varētu sagaidīt no bibliotēkām. Izskatās, ka jaunu blogu veidošana ir apstājusies, tāpat arī interneta tehnoloģiju izmantošana, lai arī BibCamp ietvaros interese bija pietiekami augsta. Gribētos gan atzīmēt kādu pozitīvu piemēru - Viļakas bibliotēka izmanto Wordpress.com, lai blogotu, attēlus publicē savā Flickr galerijā, un saites pievieno delicious.com/vilakabiblio.

Nobeiguma piebilde - neskatoties uz pārmaiņu laikiem valsts ekonomikas procesos, ceru uz lielāku bibliotēku un bibliotekāru pašiniciatīvu un iesaistīšanos tehnoloģiju izmantošanā, un pakalpojumu piedāvāšanā saviem klientiem - lasītājiem. Nākotnes lasītājs visticamāk vairs nebūs šodienas un vakardienas lasītājs, tāpēc jācenšas iet laikam līdzi un nepazaudēt tos.

No comments

Be the first to write a comment on this post.

Write a comment

If you want to add your comment on this post, simply fill out the next form:

* Required fields

You can use these XHTML tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>.

No trackbacks

To notify a mention on this post in your blog, enable automated notification (Options > Discussion in WordPress) or specify this trackback url: http://​www.b20.lv/​2009/​01/​21/​ar-skatu-nakotne/​trackback/