By Jānis Ziediņš, 10 years ago

Publicēta grāmata par pasaules bibliotēku blogiem

Vairāk kā gadu atpakaļ blogam Infobib.de uzrakstīju par tā brīža situāciju Latvijas bibliotēku blogosfērā. Bloga autori veica aptverošu pētījumu par bibliotēku blogiem visā pasaulē, aicinot dažādus autorus rakstīt par sevis pārstāvētās valsts blogosfēru. Projekts LibWorld tika uzsākts 2007.gada 23.aprīlī, un kopumā tika publicēta informācija par 31 valsti.

LibWorld

2008.gada decembra beigās tika izdots digitāls rakstu apkopojums angļu valodā - LibWorld book available! To var  lejupielādēt (.pdf, 848KB) bez maksas, kā arī iegādāties kā grāmatu no Lulu.com par 16$.

Tiem, kas interesējas bibliotēku blogiem un pieredzi kā tas notiek citās valstīs, iesaku šo izdevumu palasīt. Viens no trūkumiem, ko saredzu, ka izdevums savā ziņā jau ir mazliet novecojis, jo situācija tīmeklī mainās strauji. Tas, kas tika aprakstīts raksta tapšanas laikā, var būt stipri mainījies, vai pat nav pieejams.

No comments

Be the first to write a comment on this post.

Write a comment

If you want to add your comment on this post, simply fill out the next form:

* Required fields

You can use these XHTML tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>.

No trackbacks

To notify a mention on this post in your blog, enable automated notification (Options > Discussion in WordPress) or specify this trackback url: http://​www.b20.lv/​2009/​02/​05/​publiceta-gramata-par-pasaules-biblioteku-blogiem/​trackback/