By Jānis Ziediņš, 10 years and 3 months ago

Vēl Viens Blogs par Informācijas Sistēmām

Tieši šāds nosaukums ir Latvijas Universitātes Sociālo Zinātņu Fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas 2.kursa studentu veidotajam blogam vvbis.biblog.lv

Vēl Viens Blogs par Informācijās Sistēmām

Jāteic, ka nosaukums ir izvēlēts diezgan asprātīgi, jo bibliotēku nozarē saīsinājums VVBIS pirmkārt asociēsies ar Valsts vienoto bibliotēku informācijas sistēmu.

Šis blogs ir veltīts visiem ar informāciju, informācijas zinātni un informācijas sistēmām saistītajiem jautājumiem un tājā tiek (un cerams arī tiks) publicēta informācija, kura varētu būt interesanta, saistoša vai vismaz noderīga Latvijas Universitātes Sociālo Zinātņu Fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas 2.kursa studentiem.

vvbis.biblog.lv/about/

Palasot pēdējos ierakstus, negribētos piekrist tam, ka blogā publicētā informācija ir domāta tikai studentiem. Noteikti ar to ir vērts iepazīties arī bibliotēku nozares profesionāļiem un izteikt savu viedokli. Jācer vien, ka informācijas plūsma neapstāsies pie pāris ierakstiem, jo konkrētais blogs ir tomēr atšķirīgs no bibliotēku blogiem ar tā saturu.

No comments

Be the first to write a comment on this post.

Write a comment

If you want to add your comment on this post, simply fill out the next form:

* Required fields

You can use these XHTML tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>.

No trackbacks

To notify a mention on this post in your blog, enable automated notification (Options > Discussion in WordPress) or specify this trackback url: http://​www.b20.lv/​2009/​04/​22/​vel-viens-blogs-par-informacijas-sistemam/​trackback/