By Jānis Ziediņš, 9 years and 9 months ago

Video pamācība RTU Zinātniskās bibliotēkas elektroniskā kataloga lietošanā

RTU Zinātniskā bibliotēka ir izveidojusi ļoti noderīgu video pamācību elektroniskā kataloga lietošanā. Uzsvars, protams, ir uz RTU ZB kataloga lietošanu, bet noderēs arī tiem, kas vēlas izmantot 8 valsts nozīmes bibliotēku elektronisko kopkatalogu, jo sistēma un vide ir tā pati, mainās tikai kataloga daļa.

Vai Jūs zināt, kas ir RTU Zinātniskās bibliotēkas elektroniskais katalogs un kā to izmantot? Kā atrast elektronisko katalogu? Elektroniskā kataloga izmantošanas iespējas: nepieciešamās literatūras sameklēšana dažādās valodās, rezervēšana, pasūtīšana un termiņa pagarināšana.

www.rtu.lv/content/view/3107/1153/lang,lv/

Vēl man interesants likās arī otrs video klips - reklāma par bibliotēku un tās iespējām. Lācis lika pasmaidīt :)

... Jūs variet uzzināt informāciju par RTU Zinātnisko bibliotēku: atrašanās vietu, literatūras saņemšanas kārtību un saistību ar studenta apliecību. Kā arī par to, kur variet saņemt lietotāja paroli un kā uzzināt, vai nepieciešamā literatūra ir tieši šajā bibliotēkā? Katrs saņemtais izdevums ir jānodod laicīgi – noteiktajā termiņā vai lietošanas termiņš jāpagarina. Ja esat nokavējis, kā šo situāciju risināt?

www.rtu.lv/content/view/3107/1153/lang,lv/

Paldies Annai Keirānei (twitter.com/anna_kei) par norādi uz ievietotajiem klipiem.

No comments

Be the first to write a comment on this post.

Write a comment

If you want to add your comment on this post, simply fill out the next form:

* Required fields

You can use these XHTML tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>.

No trackbacks

To notify a mention on this post in your blog, enable automated notification (Options > Discussion in WordPress) or specify this trackback url: http://​www.b20.lv/​2009/​09/​25/​video-pamaciba-rtu-zinatniskas-bibliotekas-elektroniska-kataloga-lietosana/​trackback/