By Jānis Ziediņš, 9 years and 7 months ago

Prezentācija «Bibliotēka 2.0?»

Otrdien, 15.decembrī, pirmo reizi iznāca uzstāties lekcijas laikā kā vieslektoram.  Klausītāji bija LU SZF 3.kursa studenti studiju kursa «Bibliotēka un sabiedrība» ietvaros.

Lai arī biju izplānojis, ka savu runāto ierakstīšu audio formātā, tomēr pēc lekcijas pamanīju, ka esmu aizmirsis nospiest ierakstīšanas programmas pogu, tādējādi atliek tikai prezentācijas vizuālā daļa.

Tēmas, kas tika aptvertas - Par blogu Bibliotēka 2.0, bibliotēku blogosfēra, sociālie rīki un iespējas, Twitter, Latvijas bibliotēku portāla tuvākā nākotne.

No comments

Be the first to write a comment on this post.

Write a comment

If you want to add your comment on this post, simply fill out the next form:

* Required fields

You can use these XHTML tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>.

No trackbacks

To notify a mention on this post in your blog, enable automated notification (Options > Discussion in WordPress) or specify this trackback url: http://​www.b20.lv/​2009/​12/​16/​prezentacija-biblioteka-2-0/​trackback/