By Jānis Ziediņš, 7 years and 1 month ago

Intervija ar Nedu Poteru

LBB Jauno speciālistu sekcijas blogā publicēta intervija ar Jorkas Universitātes Bibliotēkas bibliotekāru Nedu Poteru (www.thewikiman.org / @theREALwikiman).

Keep reading →