Bibliotēkas Twitter

Šajā lapā apkopots Latvijas bibliotēku Twitter kontu saraksts. Saraksts pēc iespējas papildināts hronoloģiskā secībā.

Ogres Centrālā bibliotēka twitter.com/ogrescb

Rēzeknes Centrālā bibliotēka twitter.com/rezcb

Latvijas Nacionālā bibliotēka twitter.com/LNB_lv

RCB Svešvalodu bibliotēka twitter.com/Riga_Svesv_bibl

Kuldīgas Galvenā bibliotēka twitter.com/KuldigasGB

Limbažu Bērnu bibliotēka twitter.com/limbazuberni

Viļakas bibliotēka twitter.com/vilakabiblio

Pārlielupes bibliotēka twitter.com/Parlielupe

Preiļu Galvenā bibliotēka twitter.com/PreiluGB

Patentu Tehniskā bibliotēka twitter.com/patbib

Aizkraukles bibliotēka twitter.com/Aizkrauklesbibl

Līgatnes pagasta bibliotēka twitter.com/ligpagbibl

Ideju foruma bibliotēka twitter.com/e_biblioteka

Trešais tēva dēls twitter.com/3td_biblio

Gulbenes bibliotēka twitter.com/Gulbbibl

LU SZF bibliotēka twitter.com/SZFbiblioteka

---

Virszemes TVImp

Comments disabled

Comments have been disabled for this post.

No trackbacks

To notify a mention on this post in your blog, enable automated notification (Options > Discussion in WordPress) or specify this trackback url: http://​www.b20.lv/​bibliotekas-twitter/​trackback/