By Jānis Ziediņš, 10 years and 4 months ago

Ar skatu nākotnē

Iepriekšējais gads ir bijis piesātināts ar dažādiem būtiskiem notikumiem bibliotēku dzīvē. 2007.gada beigās izteicu savu prognozi, ka Latvijas bibliotēku blogosfēra (arī citas kultūras nozares) sasniegs skaitli 30. Tomēr šodien apskatot sarakstu, var secināt, ka to skaits ir 19. Prognoze īsti nav piepildījusies, taču iepriecināja Latvijas Nacionālās Digitālās bibliotēkas bloga, Limbažu bērnu bibliotēkas bloga, kā arī citu blogu aktīvā darbība.

BibCamp

Būtisks notikums šajā gadā bija divas BibCamp ne-konferences salīdzinoši īsā laika posmā. Maija beigās saviem lasītājiem uzdevu jautājumu «Vai bibliotēkām ir nepieciešams savs BarCamp?», un pēc vasaras atpūtas izdevās noorganizēt pirmo BibCamp/BridgeCamp ne-konferenci ar Social Media Bridge palīdzību. Izvērtējot pirmā pasākuma pozitīvās atsauksmes un lielo interesi, jau oktobra beigās notika BibCamp 2.

2008.gadā vairākas bibliotēkas iepriecināja ar jaunām mājas lapām.

Ventspils bibliotēka www.biblioteka.ventspils.lv

www-biblioteka-ventspils-lv

Valmieras integrētā bibliotēka www.biblioteka.valmiera.lv

www-biblioteka-valmieralv

Jelgavas Zinātniskā bibliotēka www.jzb.lv

www-jzb-lv

Ogres Centrālā bibliotēka www.ocb.lv

www-ocb-lv

Viena no idejām, ko izdevās realizēt - Biblog.lv - blogošanas platforma bibliotēkām un bibliotekāriem, kā arī citiem ar nozari saistītiem cilvēkiem. Šobrīd gan vienmēr neesošā brīvā laika dēļ neesmu aktīvi iesaistījies sistēmas uzturēšanā un iespēju papildināšanā, kas noteikti atsaucas arī uz lietotāju (ne)aktivitāti. Viena no retajām bibliotēkām, kas regulāri izmanto sistēmu ir Rēzeknes Centrālā bibliotēka, veidojot savu blogu - rezeknesbiblioteka.biblog.lv

Tomēr ir grūti pateikt, ko es sagaidu no 2009.gada un bibliotēku nozares. Visdrīzāk tiks pabeigti daži valsts mēroga projekti, iespējams uzsākti jauni, taču nav skaidrs, kas ir tas, ko varētu sagaidīt no bibliotēkām. Izskatās, ka jaunu blogu veidošana ir apstājusies, tāpat arī interneta tehnoloģiju izmantošana, lai arī BibCamp ietvaros interese bija pietiekami augsta. Gribētos gan atzīmēt kādu pozitīvu piemēru - Viļakas bibliotēka izmanto Wordpress.com, lai blogotu, attēlus publicē savā Flickr galerijā, un saites pievieno delicious.com/vilakabiblio.

Nobeiguma piebilde - neskatoties uz pārmaiņu laikiem valsts ekonomikas procesos, ceru uz lielāku bibliotēku un bibliotekāru pašiniciatīvu un iesaistīšanos tehnoloģiju izmantošanā, un pakalpojumu piedāvāšanā saviem klientiem - lasītājiem. Nākotnes lasītājs visticamāk vairs nebūs šodienas un vakardienas lasītājs, tāpēc jācenšas iet laikam līdzi un nepazaudēt tos.

By Jānis Ziediņš, 10 years and 6 months ago

Video sižets par realizētajiem e-projektiem Latvijā

ZParks.lv šodien publicējis video par to, kādi valsts mēroga e-projekti ir realizēti Latvijā aizvadītajos gados.

Tajā sniegta vispārēja informācija par paveikto Latvijas e-projektu realizācijā, kā arī plašāka informācija par Nacionālā muzeju krājumu kopkatalogu www.nmkk.lv (~ raidījuma 5 minūtē). Vēl tika pieminēts un parādīts Latvijas bibliotēku portāls www.biblioteka.lv

By Jānis Ziediņš, 10 years and 6 months ago

Bibliotēka asociējas ar «grāmatām, grāmatu plauktiem»

BibCamp 2 tika aizsākta diskusija par bibliotēku lasītājiem tagad un nākotnē, un šī bloga komentāros turpināta. Viedokļi un uzskati ir dažādi, bet bieži tie ir bez objektīva pamatojuma, balstoties uz personīgo redzējumu. Tāpēc argumentētai diskusijai noder sausi skaitļi un to apkopojums.

Kultūras informācijas sistēmas lapā ir publicēti 2007.gada novembra pētījuma rezultāti par  informācijas komunikāciju tehnoloģiju pieejamību un izmantošanu un bibliotēku funkcionālo lomu Latvijas sabiedrībā.

[...] tika veiktas sešas atsevišķas savstarpēji saistītas aptaujas:

 • Publisko bibliotēku aptauja,
 • Publisko bibliotēku bibliotekāru aptauja,
 • Publisko bibliotēku lietotāju aptauja,
 • Latvijas iedzīvotāju aptauja (tajā skaitā arī bibliotēku ne-lietotāji),
 • Bērnu aptauja,
 • Viedokļa veidotāju aptauja (pašvaldību vadītāji, mediju pārstāvji, NVO un profesionālo apvienību pārstāvji, uzņēmēji u.c.).

Domāju, ka ikvienam bibliotēku nozares pārstāvim varētu izdoties atrast sev noderīgu informāciju, kas palīdzētu ikdienas darbā ar bibliotēkas klientiem - lasītājiem.

Piemēram, rezultātu apkopojums no Bērnu aptaujas 5.-9.klašu grupā ar atbildēm uz jautājumu «Ko Tu dari ar datoru?»

Ko tu dari ar datoru?

Pieaugušo aptaujā viens no jautājumiem par bibliotēkā pieejamajiem pakalpojumiem:

Vairākums iedzīvotāju zināja, ka publiskās bibliotēkas pašlaik piedāvā „grāmatu, avīžu un
žurnālu izsniegšanu lasīšanai mājās» (82%) un „lasītavas izmantošanu (grāmatu, avīžu un
žurnālu lasīšana)» (71%). Pārējie pakalpojumi minēti ievērojami retāk (1%-37%). Bet 12%
atzīmēja, ka viņiem nav priekšstata par bibliotēku piedāvātajiem pakalpojumiem.

Te jāpiezīmē, ka informācijas meklēšanu bibliotēkas elektroniskajā katalogā minēja tikai 11% respondentu, tāpat arī pieeja tiešsaistes datubāzēm - tikai 7,9%.

Papildus šai informācijai var ieskatīties arī Bērnu atpaujas jautājuma atbilžu apkopojumā par datorprasmēm:

80% uzskata, ka prot ļoti labi izmantot internetu, meklētājus - 79%, taču tikai 20% to pašu var teikt par bibliotēkas elektroniskā kataloga izmantošanu.  Līdz ar to, gandrīz 27% būtu ieinteresēti piedalīties elektroniskā kataloga un datubāžu izmantošanas apmācībās.

Ar aptaujas rezultātiem jebkuram ir iespējams iepazīties saitē www.kis.gov.lv/lv/c14/n630/  lejupielādējot rezultātus pdf failu formātos.

By Jānis Ziediņš, 10 years and 7 months ago

Europeana.eu portāls atklāts [papildināts]

Diemžēl nākas šo rakstu papildināt ar ziņu, ka Europeana šobrīd nav pieejama. Oficiālā informācija:

The Europeana site is temporarily not accessible due to overwhelming interest after its launch (10 million hits per hour).

Lielās lietotāju intereses dēļ, sasniedzot 10 miljonus pieprasījumu stundā jeb  2777 pieprasījumus sekundē (salīdzinoši - puse no šī bloga apmeklējuma mēnesī), Europeana portāls īslaicīgi nav pieejams, un ir plānots, ka tas atkal sāks darboties decembra vidū.

---

Oficiālā Europeana.eu portāla prezentācija ir paredzēta tikai rīt, 20.novembrī, bet tīmekļa vietne ir pieejama pilnā apjomā jau šovakar.

Europeana.eu

Pirms vairāk kā mēneša izdevās apskatīt pirmo nepublisko prototipa versiju, tad šobrīd tā jau ir publiska. Būtiskākā izmaiņa ir tā, ka portāls ir pieejams arī latviešu valodā, līdz ar to ir radīta laba iespēja iepazīties ar Europeana projekta iespējām un vēsturi.

Europeana.eu joma ir idejas un iedvesma. Tā nodrošina sasaisti ar 2 miljoniem digitālo vienību.

 • Attēliem – gleznām, zīmējumiem, kartēm, fotogrāfijām un muzeju eksponātu attēliem
 • Tekstiem – grāmatām, laikrakstiem, vēstulēm, dienasgrāmatām un arhīvu dokumentiem
 • Skaņu – mūziku un mutvārdu tekstiem cilindros, lentēs, diskos un radio raidījumos
 • Video ierakstiem – filmām, ziņu izlaidumiem un TV raidījumiem

www.europeana.eu/portal/aboutus.html

Būtiskākais, kas jāatceras potenciālajiem lietotājiem - šī portāla versija ir strādājošs prototips, lai parādītu iespējas un potenciālu, taču Europeana versija 1.0 tiek veidota un uzsāks darbību 2010. gadā, ar saitēm uz vairāk nekā 6 miljoniem digitālo objektu.

Portālā ir iespējams reģistrēties, līdz ar to var saglabāt veiktos meklējumus, tagus un interesējošos objektus. Meklēšana gan darbojas salīdzinoši lēnu, kā arī citas iespējas brīžiem nav pietiekami ātras, bet tā kā produkts ir beta stadijā, tad to var pieņemt kā realitāti, un ar cerību, ka vēlāk viss darbosies ātri.

Vēl pirmajā lapā ir pieejami pieci nejauši objekti, kā arī nejauši (vai pēdējie) lietotāju meklējumi, un jebkuru atrasto objektu var apskatīt tā oriģinālvietā (saite uz resursu).

Noteikti pievienojos šim moto «Šī ir Europeana - vieta iedvesmai un idejām. Meklē Eiropas kultūras kolekcijās, ieskaties citu lietotāju meklējumos un dalies savos atklājumos», un iesaku iepazīties ar nākotnes iespējām jau tagad - www.europeana.eu

Papildināts

Sakarā ar lielo lietotāju interesi, piekļuve Europeana ir apgrūtināta, tāpēc iespējams brīžiem nevar to atvērt, vai darbības ir ļoti lēnas. Cerams, ka izstrādātāji šo problēmu tuvākajā laikā novērsīs. Interesanti gan būtu uzzināt, cik «liela» ir cilvēku interese.

By Jānis Ziediņš, 10 years and 7 months ago

Periodika.lv 2.0 atklāšana (+video)

Šodien, 12.novembrī, piedalījos kolekcijas Periodika.lv 2.0 atklāšanā un informatīvi izglītojošā seminārā, kur kā auditorija  tika aicināti Latvijas skolu bibliotekāri.

Viens no semināra galvenajiem jaunumiem bija digitālās kolekcijas Periodika.lv 2.0 atklāšana. Vispirms dalībnieki tika iepazīstīnāti ar topošās Gaismas pils projektu, kā arī Digitālās bibliotēkas Letonica uzdevumiem un mērķiem un sasniegto. Šajā prezentācijā tika solīts, ka DOM sistēma plašākai publikai būs pieejama 2009.gada pavasarī - tajā pirmoreiz izveidota:

 • droša datu krātuve
 • vienota sistēma daudzām iestādēm
 • darbaplūsmas kvalitatēs nodrošināšanai
 • autortiesību aizsargāto objektu pārvaldība

Atgriežoties pie vēsturisko laikrakstu kolekcijas Periodika.lv, tika minēti vairāki jaunumi:

 • kolekcija papildināta ar jauniem izdevumiem
 • pievienota palīdzība
 • iespēja diskutēt

kā arī viens no būtiskākajiem papildinājumiem - ar autortiesībām aizsargātie materiāli vietnē periodika.lndb.lv pieejami ne tikai LNB publiski pieejamajos datoros bibliotēkas telpās, bet arī jebkurā no Latvijas publiskajām bibliotēkām, tādā veidā kolekcija iegūst ļoti plašu auditoriju visā Latvijā.

Zemāk mazs video no Periodika.lv prezentācijas par kolekciju un jaunumiem (Aigars Staks, LNB)

By Jānis Ziediņš, 10 years and 7 months ago

BibCamp 2 aizvadīts veiksmīgi

5.novembrī LU Sociālo zinātņu fakultātē notika BibCamp 2 ne-konference. Atšķirībā no pirmā BibCamp/BridgeCamp pasākuma, šis bija orientēts vairāk uz bibliotēku nozares speciālistu iesaistīšanos, taču netrūka arī citu nozaru pārstāvju un IT profesionāļu.

Ne-konferences sākums bija diskusija par nākotnes lasītāju, un tā piesaistīšanu. Tā izvērtās interesanta, iesaistoties arī dalībniekiem no zāles. No pamattēmas par lasītāju tagad (kurš publiskajās bibliotēkās ir ar ļoti dažādām vēlmēm) un nākotnē diskusija aizvirzījās līdz tēmai par draugiem.lv labo un slikto ietekmi, un bibliotēku lielo iespēju apmeklētāju piesaistē, it īpaši bērnu. Jau agrāk esmu rakstījis (lasi šeit - Kāpēc bibliotēkām ir jābūt portālā draugiem.lv) par vienu no potenciālajiem veidiem kā izmantot draugiem.lv lielo apmeklētāju skaitu, un domāju, ka šī diskusija noteikti radīja  pārdomas un jaunas idejas. Arī man.

Vēl viens no diskusijā izskanējušiem viedokļiem bija par to, ka bibliotēkām ir vairāk nepieciešams pētīt tieši attālinātos lietotājus, jo fiziskie bibliotēkas apmeklētāji tiek regulāri aptaujāti, un tiek izzinās to vēlmes, taču faktiski nekādas informācijas nav par tiešsaistes esošos un potenciālo bibliotēkas apmeklētāju.

BibCamp 2 laikā tika prezentētas 14 prezentācijas, no kurām divas prezentēju pats, bet ar trijām (!) uzstājās Raimonds Simanovskis. Īsti nevarēšu atbildēt uz jautājumu, kuras no tēmām patika labāk, jo interesēja visas (kas arī bija viens no dalībnieku pārmetumiem, ka nebija iespējams pabūt 3 vietās vienlaicīgi), tāpēc prezentāciju laikos pārvietojos no vienas telpas uz otru, iegūstot pa informācijas gabaliņam no vairuma prezentāciju.

Viena no prezentācijām ar kuru uzstājos, bija jau iepriekšējā pasākumā prezentētā par BibLog.lv blogošanas platformu (prezentācija šeit), taču otra bija par Ogres Centrālās bibliotēkas jaunās mājas lapas versiju. Plašāks raksts vēl gaidāms.

Kopumā ne-konferencē piedalījās vairāk kā 100 dalībnieki, kuriem vēlos pateikt paldies aktīvo līdzalību, kā arī noteikti paldies visiem prezentāciju autoriem. Ar prezentācijām variet iepazīties www.bibcamp2.biblog.lv/prezentacijas/ un pāris foto iespaidi pieejami šeit picasaweb.google.com/janisz/BibCamp2

Starp citu, krizdabz (viņš bija tas, kas stāstīja par RSS iespējām) jau arī uzrakstījis savas pārdomas par BibCamp 2.

By Jānis Ziediņš, 10 years and 7 months ago

RSS — tavi informācijas aģenti - Diena.lv

Drukātajā laikrakstā «Diena» otrdien, 4.novembrī tika publicēts raksts par RSS - kas tas ir, un kā tas var palīdzēt ikdienā. Šodien to ir iespējams izlasīt arī Diena.lv interneta portālā.

Ikdienā apmeklējam pat desmitiem mājaslapu, no kurām lielākajā daļā iegriežamies regulāri. Skatāmies, kas jauns. Tērējam laiku, gaidot, kamēr tā ielādējas, un esam vīlušies, ja nekas jauns nav ievietots. Vai nebūtu lieliski, ja kāds mūsu vietā, gluži kā ikrīta avīze, varētu atlasīt to, kas mani interesē, un pasniegt pie brokastu kafijas, aiztaupot sērfošanu? 

diena.lv/lat/business/tehnologijas/rss-tavi-informacijas-agenti

Domāju, ka joprojām daudziem nav skaidrs par RSS atšifrējumu, un tā iespējamo pielietojumu. Īsi atbildot uz jautājumu - ziņas pašas nāk pie tevis, un tās atliek tikai lasīt. Kā - to izlasiet rakstā RSS - tavi informācijas aģenti. Un gadījumā, ja šī tēma šķiet interesanta, uzdodiet jautājumu Google meklētājam - Kas ir RSS?

Starp citu, arī šī bloga ierakstus ir iespējams saņemt RSS padeves formā, un lasīt jaunumus kad, un kur vēlaties.

By Jānis Ziediņš, 10 years and 8 months ago

Bibliotēku blogosfēras pieaugums turpinās

Svešvalodu bibliotēka www.svesval.blogspot.com

Svešvalodu bibliotēka

Rīgas bibliotēku blogiem pievienojies jau trešais - šoreiz Rīgas Centrālās bibliotēkas Svešvalodu filiālbibliotēkas blogs, kurā tā autori informē par bibliotēku, bibliotēkā notiekošo, kā arī sev svarīgo. Iepatikās bloga dizainā izmantotais attēls.

Bauskas 1.vidusskolas bibliotēka www.b1v.lv/index.php/category/biblioteka/

bauskas 1.vidusskolas bibliotēka

Šis gan nav īsti neatkarīgs blogs, bet kā viena no sadaļām ietilpst Bauskas 1.vidusskolas lapā, un tas nemaz nav slikti. Bibliotēka savu lasītāju (skolēnu) informēšanā ir pietiekami aktīva, kā arī vērojama aktivitāte komentāros. Ja kāds grib sekot līdzi bibliotēkas aktivitātēm ar RSS lasītāju palīdzību, tad saite ir sekojoša: b1v.lv/index.php/category/biblioteka/rss

Bērnu žūrija www.bernuzurija.lv

Bērnu žūrija

Bērnu žūrijas blogs nav nevienas bibliotēkas blogs, taču ir saistīts ar bibliotēku nozari. Bērnu žūrijā jaunākie lasītāji ik gadu lasa un vērtē grāmatas, nosakot to popularitāti. Šādā veidā tiek veicināta lasīšana, kā arī noteiktas bērnu intereses. Blogs gan šajā brīdī ir ne pārāk aizpildīts ar jauniem ierakstiem.

By Jānis Ziediņš, 10 years and 8 months ago

BibCamp 2 - 5.novembrī

Nedaudz vairāk kā mēnesi atpakaļ notika pirmā BibCamp ne-konference, kas tika apvienota ar BridgeCamp, un tajā piedalījās gan ar bibliotēku nozari saistītie, gan arī NVO pārstāvji. Par notikumu vairāk lasiet iepriekšējos bloga ierakstos.BibCamp

Izvērtējot pasākuma veiksmīgo norisi un lielo interesi par to, nolēmām rīkot jau nākamo ne-konferenci, kas šoreiz nestu tikai BibCamp vārdu. Ne-konferences tēmas nemainās - paredzēts apspriest to, kā informācijas un komunikācijas tehnoloģijas jau līdz šim izmainījušas bibliotēku ikdienu un kas šajā jomā sagaidāms nākotnē.

Vienīgais plānotais ne-konferences pasākums būs pirmā diskusija par bibliotēku mērķauditoriju un tās piesaisti, kurā piedalīsies Ventspils Galvenās bibliotēkas direktore Margarita Marcinkeviča, Rīgas Juridiskās augstskolas bibliotēkas vadītāja Ligita Gjortlere, informācijas tehnoloģiju eksperts Jurģis Ķiršakmens,  projekta «Trešais tēva dēls» komunikācijas vadītājs Kaspars Rūklis, kā arī es - Jānis Ziediņš - bloga Bibliotēka 2.0 autors.

Pārējā laikā dalībnieku sagatavotās prezentācijas paralēlās sesijās par bibliotēkām aktuālām tēmām. 

BibCamp 2 notiks 5.novembrī, Rīgā, LU SZF fakultātē, un ikviens interesents ir aicināts piedalīties. Plašāka informācija un reģistrācija šeit: www.bibcamp.lv 

Ne-konferenci rīko informācijas tehnoloģiju kompānija TietoEnator Alise un to atbalsta Latvijas Nacionālā bibliotēkaLatvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāte un valsts aģentūra «Kultūras informācijas sistēmas».

By Jānis Ziediņš, 10 years and 8 months ago

Europeana - think culture

9.oktobrī piedalījos īsā Eiropas līmeņa konferencē, kurā tika diskutēts par Europeana ieviešanas jautājumiem un aktualitātēm.

Europeana

Kas ir Europeana?

Europeana attīsta praktisku un uz lietotāju vērstu informācijas meklēšanas rīku satura atklāšanai un apmaiņai daudzvalodu vidē. Tas ļaus sakopot vai salīdzināt materiālus no dažādām valstīm, kā senlietas, fotogrāfiju datubāzes, ierakstus un teksta materiālus, kas attiecas, piemēram, uz Romas impēriju, vikingiem vai renesansi.

www.lnb.lv/lv/visparigi/aktualitates/13-02-2008-sie-zabaki-ir-izgatavoti/

Šobrīd Europeana.eu ir pieejama demo versija meklētājam, taču ir plānots, ka prototips ar 2 miljoniem objektu kļūs pieejams publiski 20.novembrī. Toties 2009. gadā sāks darboties Europeana 1.versija, kas līdz 2014.gadam jau saturēs 25 miljonus objektu no dažādiem Eiropas kultūras institūciju datu avotiem.

Pēc redzētā jāteic, ka demo versija krietni atšķiras no prezentētās versijas, taču vai tāda izskatīsies prototipa gala versija, redzēsim tikai novembra beigās. Pašā prototipā vēl daudz kas nemaz nestrādā.

Europeana prototype

Attēls padarīts neskaidrs speciāli - tomēr līdz īstajai versijai mazliet vēl ir jāpagaida.

Pozitīvie secinājumi no redzētā:

 • vienkārša un ātra meklēšana
 • maz liekās vizuālās informācijas
 • rezultātu sadalīšana pēc tipiem - visi, teksts, attēli, video, skaņa
 • rezultātu refinēšana pēc valodas, datuma (gads..)
 • attēlu apskate 3D režīmā pilnekrānā - līdzīgi kā iPod/iTunes realizācija ar disku vāciņiem, taču cik sapratu, nepieciešams cooliris pārlūkprogrammas spraudnis
 • tagu pievienošana, meklējumu saglabāšana

Interesanti, ka Europeana veidotāji 2011.gadā plāno sasniegt 1 miljonu lietotāju sesiju mēnesī. Grūti pateikt, vai tas ir reāli, taču kā uzzināju, tad portālu plānots iztulkot visās Eiropas Savienības valstu valodās, arī latviešu. Tas varētu kalpot kā lietotāju skaita palielinātājs, jo tomēr lietot sistēmu savā valodā ir daudz ērtāk, un tiek radīta mazāka barjera gala lietotājam. Vēl viens no grūti sasniedzamajiem mērķiem ir tulkot pašu saturu, atļaujot to darīt tieši lietotājam, iespējams, ar tagu palīdzību. Bet šis jautājums ir diezgan neskaidrs, ņemot vērā, ka valodas ir daudz, un satura vienības vēl vairāk.

Šajā brīdī gan grūti komentēt to, cik daudz satura Europeana portālā būs pieejams no Latvijas kultūras mantojuma glabātājiem, bet visticamāk, ka tāds noteikti būs.

Tagad tikai atliek gaidīt 20.novembri, lai pārbaudītu visas iespējas dzīvē.

← Previous 01 02 03 04 05 ... 16 Next →