Par autoru

Jānis Ziediņš

Jānis Ziediņš informācijas tehnoloģiju attīstībai kultūras nozarē seko un tajā aktīvi piedalās jau kopš 2001.gada. Savu viedokli un publiskās piezīmes par nozarē notiekošo un būtisko raksta šajā blogā.

Kontaktiem izmantojiet e-pastu janisz@gmail.com vai Skype janiszie

Par aktuālo lasi twitter.com/janisz

Prezentācijas slideshare.net/janisz

Video kanāls youtube.com/janiszie

Saistību atruna

Visai šajā blogā publicētajai informācijai ir tikai informatīvs raksturs. Šis blogs neatspoguļo mana darba devēja domas, viedokli, plānus vai stratēģijas.

Komentāri tiks pārskatīti un jebkāda veida surogātpasts (SPAM's) vai citi nepiedienīgi komentāri tiks izdzēsti.

Visa šajā blogā atrodamā informācija var tikt brīvi izmantota blogosfērā, pievienojot atsauci uz informācijas avotu (hiperteksta formā).

Comments disabled

Comments have been disabled for this post.

Trackbacks disabled

Trackbacks have been disabled for this post.